BÝT SOCIÁLNĚ GRAMOTNÝ JE COOL

soc gram letakDovolte mi krátké zamyšlení nad kategorií sociální gramotnost. V dávné minulosti jsme si slovo gramotnost spojovali zejména s dovedností číst a psát. Postupem času se ke slovu gramotnost přidalo zpřesnění – např. jazyková, matematická, finanční, informační apod., aby se blíže specifikovala dovednost, kterou člověk má či nemá. Jednou z posledních gramotností, o které se začalo hovořit, je sociální gramotnost. Měl by ji mít učitel, číšník, manažer, průvodčí, prodavač apod. Obecně řečeno, měl by ji mít každý, kdo chce uspět na trhu práce. Troufám si tvrdit, že všichni naši absolventi jsou sociálně gramotní. Nedovedu si vůbec představit, že by absolvent akreditovaného oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika byl sociálně negramotný. A protože si uvědomujeme tuto přidanou hodnotu námi nabízeného vzdělávacího programu, rozhodli jsme se, že od letošního školního roku prakticky přispějeme ke zvýšení povědomí i k rozvoji sociální gramotnosti v naší společnosti, resp. v našem kraji. Pokud Vás tato myšlenka zaujala, sledujte naši činnost na webu www.voss-ova.cz, kde vás budeme průběžně informovat o aktivitách, které v této oblasti podnikáme.

Ing. Eva Zátopková

zástupkyně pro VOŠS   

 

 

Dopis ředitelům středních škol 

Ohlasy 

Pin It