Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Přijati uchazeči obou vzdělávacích programů se dostaví k zápisu osobně, a to v termínech:

  • denní studium ve středu 27. 9. 2023 v 8:00 hodin (poté následuje výuka)
  • dálkové a kombinované studium v úterý 3. 10. 2023 ve 10:30 hodin (poté následuje výuka)

Zápis i výuka proběhne v budově VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava. 

Ve dnech 4. a 5. 10. 2023 se uskuteční pro denní studium adaptační kurz. Bližší informace obdržíte při zápisu. 

Studentem školy se stáváte v den zápisu, proto je zápis ke studiu povinný! Pokud se nemůžete z vážných důvodů k zápisu dostavit, pošlete za sebe náhradníka s podepsanou plnou mocí.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů od oznámení o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku neuhradí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

Číslo účtu pro zaslání platby: 62235761/0100 Částka: 1.500 Kč Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

K zápisu si přineste:

  • občanský průkaz
  • fotografii o rozměrech 3 x 4 cm
  • 50,- Kč na index

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Přihlášku můžete stáhnout zde

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky; bez přímé účasti uchazeče.

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní, dálková, kombinovaná

Sociální pedagogika
75-32-N/06

3

denní, dálková

 

Termín podání přihlášek:

20. 9. 2023 do 14:00 hodin

Termín přijímacího řízení:

25. 9. 2023

 

Povinné přílohy přihlášky:

  • ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní poruchy a poruchy chování – viz Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Je možné doložit sociálně orientované aktivity vyjádřené počtem hodin.

 ----------------------------------

 
 

Přihlášku včetně příloh je nutné zaslat na adresu:

Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40A
702 00  Ostrava

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

 Přihláška ke stažení zde

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline