Informace o předmětech

Seznam předmětů na VOŠS

Pro více informací klikněte na předmět.

 Cizí jazyky
1 Anglický jazyk ANJ
2 Německý jazyk NEJ
3 Ruský jazyk RUJ
 Povinné předměty 
4 Sociální politika SOP
5 Právo PRA
6 Teorie a metody sociální práce TMS
7 Filozofie a etika FET
8 Sociologie SOC
9 Psychologie PSY
10 Sociálně psychologický výcvik SPV
11 Základy sociálního výzkumu ZSV
12 Zdraví a nemoc ZDN
13 Sociální patologie SPT
14 Etnické a menšinové skupiny ETN
15 Základy ekonomie ZEK
16 Korespondence KOR
17 Pedagogika PED
18 Informační a komunikační technologie IKT
19 Prezentační a komunikační dovednosti PKD
20 Seminář k absolventské práci SAP
21 Absolventská práce AP
22 Odborný seminář OSE
23 Kasuistický seminář KAS
24 Orientace v sociální síti OSS
25 Odborná praxe a supervize OPS
26 Právo sociálního zabezpečení PSZ
27 Sociální a pedagogická práce SPE
28 Systém vzdělávání v České republice SVČ
29 Etopedie ETO
30 Psychiatrie PSC
Povinně volitelné 
31 Občané se zdravotním postižením OZP
32 Problémy dětské populace PDP
33 Sociální práce s problémovými klienty SPP
34 Speciální pedagogické terapie TER
35 Druhý cizí jazyk CJ2
36 Gerontologie GER
37 Sociální práce s nezaměstnanými SPN
38 Mediace v sociální práci MED
39 Projektový management PCM
40 Dluhové poradenství DLU
41 Osoby s rizikovým a problémovým chováním ORP
42 Aplikovaná arteterapie ART
43 Pohybové a relaxační techniky PRT
44 Krizová intervence KRI
45 Mediace MEC
46 Propedeutika sociálních a komunikačních dovedností PSK
47 Kouzelný svět Snoezelenu KSS
48 Trénink duševní kondice TDK
49 Významné osobnosti VOS
Volitelné
50 Konverzace v cizím jazyce KCJ
51 Znaková řeč ZNŘ
52 Dobrovolnictví DOB