Informace o předmětech

Seznam předmětů na VOŠS

Pro více informací klikněte na předmět.

 Cizí jazyky
1 Anglický jazyk ANJ
2 Německý jazyk NEJ
3 Ruský jazyk RUJ
 Povinné předměty 
4 Sociální politika SOP
5 Právo PRA
6 Teorie a metody sociální práce TMS
7 Filozofie a etika FET
8 Sociologie SOC
9 Psychologie PSY
10 Sociálně psychologický výcvik SPV
11 Základy sociálního výzkumu ZSV
12 Zdraví a nemoc ZDN
13 Sociální patologie SPT
14 Etnické a menšinové skupiny ETN
15 Základy ekonomie ZEK
16 Korespondence KOR
17 Pedagogika PED
18 Informační a komunikační technologie IKT
19 Prezentační a komunikační dovednosti PKD
20 Seminář k absolventské práci SAP
21 Absolventská práce AP
22 Odborný seminář OSE
23 Kasuistický seminář KAS
24 Orientace v sociální síti OSS
25 Odborná praxe a supervize OPS
26 Právo sociálního zabezpečení PSZ
27 Sociální a pedagogická práce SPE
28 Systém vzdělávání v České republice SVČ
29 Etopedie ETO
30 Psychiatrie PSC
Povinně volitelné 
31 Občané se zdravotním postižením OZP
32 Problémy dětské populace PDP
33 Sociální práce s problémovými klienty SPP
34 Speciální pedagogické terapie TER
35 Druhý cizí jazyk CJ2
36 Gerontologie GER
37 Sociální práce s nezaměstnanými SPN
38 Mediace v sociální práci MED
39 Projektový management PCM
40 Dluhové poradenství DLU
41 Osoby s rizikovým a problémovým chováním ORP
42 Aplikovaná arteterapie ART
43 Pohybové a relaxační techniky PRT
44 Krizová intervence KRI
45 Mediace MEC
46 Propedeutika sociálních a komunikačních dovedností PSK
47 Kouzelný svět Snoezelenu KSS
48 Trénink duševní kondice TDK
49 Významné osobnosti VOS
Volitelné
50 Konverzace v cizím jazyce KCJ
51 Znaková řeč ZNŘ
52 Dobrovolnictví DOB
Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline