logo png

Spirála, o. p. s. je poskytovatelem sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním a od roku 2018 je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. V současné době provozuje tři pracoviště pro podporu lidí s duševním
onemocněním. Jedná se o kavárnu v Ostravě-Porubě, catering v Ostravě - Zábřehu, šicí dílnu v Ostravě-Zábřehu a nově sociální rehabilitaci v Ostravě-Zábřehu. V Ostravě-Porubě má Spirála také sociálně terapeutické dílny. Na těchto pracovištích poskytuje sociální služby, pracovní rehabilitaci a chráněné zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.

Díky nákupu cateringových výrobků každý nakupující poskytujete a zvyšujete pracovní uplatnění zaměstnanců Spirály, kteří tak získávají větší sebeuplatnění. Podpoří se tak nejen dobrá věc, ale hlavně si každý pochutná a zažene hlad :-)
Více na www.spirala-ops.cz/.

Od února 2019 Spirála působí na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě – o své nabídce Vás bude vždy předem informovat letáčkem, který umístí ve škole.

Už jste ochutnali?

Spirála, o. p. s.

 

spirala svačina