Studijní Volno před absolutoriem

     D3.C      23. 5. - 27. 5. 2022
D3.A 30. 5. - 3. 6. 2022
K3.D 30. 5. - 3. 6. 2022
3.A 6. 6. - 10. 6. 2022
3.C 6. 6. - 10. 6. 2022

Harmonogram absolutoria

K3.D
 
     D3.C          1. 6. - 3. 6. 2022    
D3.A 6. 6. - 8. 6. 2022
K3.D 9. 6. 2022
3.A 13. 6. - 14. 6. 2022
3.C 15. 6. - 17. 6. 2022

  

pozvanka vyrazeni

 

Absolutorium

Absolutorium pro vzdělávací program Sociální práce zahrnuje zkoušku z cizího jazyka, zkoušku z odborných předmětů (právo, teorie a metody sociální práce a sociální politika) a obhajobu absolventské práce. 
 
Absolutorium pro vzdělávací program Sociální pedagogika zahrnuje zkoušku z cizího jazyka, zkoušku z odborných předmětů (právo sociálního zabezpečení, sociální a pedagogická práce, pedagogika) a obhajobu absolventské práce.
 

Absolvent získává kromě vysvědčení o absolutoriu také diplom a je mu přiznán titul Diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální pedagogika (DiS.). K diplomu obdrží absolvent Europass, který může využít při hledání zaměstnání v rámci zemí EU.