Vyšší odborná škola sociální pomohla Slezské diakonii uspořádat mezinárodní konferenci s názvem Perspektiva lidí v sociálních službách z pohledu zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Škola konferenci pojala jako příklad dobré praxe spolupráce zaměstnavatele a vzdělavatele v sociálních službách. Konferencí vyvrcholila prozatímní spolupráce obou partnerů, kteří si vzájemně pomáhají. VOŠS zveřejňuje nabídky práce Slezské diakonie, propaguje její činnost a Slezská diakonie naopak pomáhá škole s náborem studentů, resp. s propagací sociální práce. Spolupráce obou organizací je smluvně ošetřena a beze zbytku naplňována.    

program

poděkování

Pin It