ddr

Dejme dětem rodinu 2019

Vyšší odborná škola sociální opět poskytla prostory pro konferenci Dejme dětem rodinu. V jejím hledáčku byly kontakty dětí v náhradní péči s osobami z původní rodiny.

Velký sociologický slovník rodinu vymezuje jako: „původní a nejdůležitější společenskou skupinu a instituci.“

Takže není nic divného, že dítě ač dobře zaopatřené náhradní rodinou v určitém okamžiku přirozeně zatouží setkat nebo mít kontakty i na svou původní rodinu.  Pokud by tato oblast byla obestřena tajemstvím, mohlo by to poznamenat celý jeho život. Nejhorší je, když člověk neví, neumí si vysvětlit, pak se oddává snění, fabuluje, vymýšlí si apod. Vědět – znamená odrazit se a jít dál.  

„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru,“ prohlásil francouzský spisovatel André Maurois.

Kontakty dítěte na původní rodinu jsou pro jeho formování důležité. Prostřednictvím toho totiž dříve či později pochopí, že nezáleží tak významně na tom „kdo“, nýbrž „jakým způsobem“. Může to být zásadním jazýčkem na vahách při stanovení žebříčku jeho hodnot.

 

Pin It