Rok se sešel s rokem a my jsme znovu využili platformu danou našimi akreditovanými vzdělávacími programy, jakou je ODBORNÁ KONFERENCE, abychom diskutovali společně s odbornou veřejností – nad konkrétním tématem. Odborné konference pořádáme každoročně, ale letos jsme byli tak trochu všichni v očekávání, protože to pro nás byla první odborná konference s mezinárodní účastí, kdy mezi nás přijeli kolegové ze Slovenska. Konkrétně z Úradu komisára pre deti, dále z Ústredia práce sociálných vecí a rodiny, Bratislava a z Dětského domova Istebné. Ve svých příspěvcích se zaměřili na: výsledky monitoringu dodržování práv dětí v dětských domovech a centrech pro děti a rodinu, dále na změny zákona č. 305/2005 Z. z. a dopady na sociálně právní ochranu dětí a na centra pro děti a rodinu. Česká republika byla zastoupena odborníky z praxe (základní školy, výchovný ústav), kteří na příkladech z praxe dokumentovali, jak funguje systém sociální práce a sociální pedagogiky ve vztahu k dítěti v ČR.

Jak už nadpis článku napovídá, v našem hledáčku letos byly DĚTI – budoucnost každé společnosti. V minulosti jsme nad probíranými tématy debatovali vždy z pohledu oboru, na který se léta specializujeme, a to z pohledu SOCIÁLNÍ PRÁCE, která se snaží o prosazování sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin či společenství. Obecně o změnu. Letos jsme poprvé rozšířili veřejnou výměnu zkušeností a názorů o pohled SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY, kterou od letošního školního roku také nově vyučujeme. Zajímalo nás, jak veškeré sociální prostředí působí na člověka – v našem případě na dítě – v různých životních situacích a jak lze objekt našeho zájmu, tedy dítě – pomocí pedagogických procesů ovlivňovat. A o tom hovořili pozvaní odborníci.

Záštitu nad konferencí nám letos poskytla Veřejná ochránkyně práv paní Anna Šabatová, jejíž Úřad měl také v našem programu zastoupení. Téma referátu bylo: Participační práva dětí.  Záštitu jsme si vyžádali proto, že jedním z legislativních východisek sociální práce je Úmluva o právech dítěte mimo jiné nejrozšířenější smlouva deklarující lidská práva v celé historii, která prosazuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu, kde žijí a odkud pocházejí. Každé dítě na světě by mělo dostat co možná nejlepší start do života. Všechny děti mají právo chodit do školy, žít v bezpečném prostředí, být v kontaktu se svou rodinou, dostat tu nejlepší možnou péči v případě nemoci, mít prostor na své dětské hry a sny. ČR Úmluvu o právech dítěte implementovala do svého právního systému v roce 1991. A na to nesmíme nikdy při práci s dětmi zapomenout.

Pin It