Regionální setkání sociálních pracovníků – 10. 2. 2017 

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě ve spolupráci s Profesní komorou sociálních pracovníků a Radou pro rozvoj sociální práce uspořádala ojedinělou akci - regionální setkání sociálních pracovníků, zaměstnavatelů, vzdělavatelů a studentů. Projekt regionálních setkání probíhá na různých místech v ČR.

Akce se konala v přednáškovém sále VOŠS v pátek 10. 2. 1017. Kapacita sálu (160 osob) byla téměř do posledního místa naplněna sociálními pracovníky z praxe (74) a studenty 3. ročníků VOŠS. S úvodní přednáškou na téma „Aktuální otázky profesionalizace sociální práce“ vystoupila doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., zkušená pedagožka a v současné době mimo jiné úřadující předsedkyně ASVSP. 

Druhá část programu byla věnována facilitované diskusi pod vedením PhDr. Petra Vojtíška Ph.D., účastníci se zamýšleli nad 4 základními otázkami:

1.       Jak společnost vnímá profesi sociálního pracovníka

          (co ovlivňuje obraz profese sociální práce ve společnosti)?

2.       Potřebují sociální pracovníci „svůj zákon“ a/nebo profesní komoru?

3.       Jaké máte zkušenosti ze spolupráce sociálních pracovníků s jinými profesemi?

4.       Co přispívá ke zvýšení prestiže/společenského uznání profese sociální práce?

Věříme, že regionální setkání sociálních pracovníků umožnilo účastníkům nejen setkat se s kolegy, bývalými spolužáky a pedagogy VOŠS, ale naplnilo smysl a význam celé akce, tzn. získat informace ke zpracování komplexní zprávy k aktuálním otázkám identity, institucionalizace, profesionalizace sociální práce v ČR s následnou prezentací výstupů na zainteresovaných místech – MPSV a MŠMT. Komplexní zpráva po ukončení projektu (1. pololetí 2017) by měla být dle informací pracovníků PKSP k dispozici organizátorům a na webových stránkách RAROSP, PKSP a ASVSP.

Těšíme se společně s vámi na další spolupráci a setkávání na půdě VOŠ sociální v Ostravě.

Organizátorka akce: PhDr. Mgr. Janka Hajdová

Odkaz na fotogalerii zde.

Pin It