Minikonference u příležitosti Světového dne sociální práce

V úterý 21. března 2017 jsme si na VOŠS připomněli Světový den sociální práce, který se každoročně slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Poprvé byl vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků.

Tento den má upozornit na smysl a význam sociální práce jako profese a má podpořit prestiž a atraktivitu profese sociálního pracovníka.

Sociální práce je společensky významná profese, která slouží jednotlivcům, skupinám i rodinám, čímž pomáhá celé společnosti. Každý z nás se může dostat do situace, kdy je příliš slabý na to, aby ji řešil vlastními silami, popřípadě neví, na koho se v nouzi obrátit. A právě od toho jsou zde sociální pracovníci, kteří těmto lidem poskytují podporu a pomoc. Snaží se, aby se u znevýhodněných osob co nejdříve obnovilo jejich sociální fungování, případně aby důsledky jejich nepříznivého sociálního stavu byly co nejmenší. Sociální pracovník rovněž pomáhá při orientaci v systému sociálních dávek, sociálních služeb a zdravotních služeb a vykonává mnoho dalších náročných činností.

Při této příležitosti se studenti VOŠS zúčastnili jarní minikonference, kde jim byly představeny organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, Slezská diakonie, Intervenční centrum Havířov a projekt Moment – tak trochu jiný obchod. Studenti si prohlédli výstavu „Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem“ a shlédli norský animovaný film „Zuřivec“, o malém chlapci, který je svědkem domácího násilí otce na matce.

V tento den také probíhal na Vyšší odborné škole sociální den otevřených dveří.

(Tisková zpráva)

Mgr. Michaela Holaňová

 

Pin It