Odborná konference              

Včera škola, dnes místo pro odbornou diskuzi

V aule Vyšší odborné školy sociální v Ostravě se sešli odborníci na sociální práci. V hledáčku poznání byla práce kurátorů. Nad konferencí „Kurátořina, to je dřina“ převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Novinky k tématu poruchy atachementu, k problematice netolismu, ale i k drogové problematice v kontextu rodiny či prevenci kriminality dětí a mládeže zazněly na dubnové konferenci, která se věnovala práci kurátorů a jejich spolupráci především v oblasti dětí a mládeže. V hlavním bloku nechybělo ani představení ojedinělého a úspěšného projektu Probační dům, který realizovala organizace Nová Šance. Od vážného tématu se pak posluchači odpoutali při zajímavém vyprávění o unikátním výzkumu Hranické propasti – nejhlubší propasti světa, a to v podání Základní organizace České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras.

„Jak už samotný název konference napovídá, konference byla určena nejen kurátorům pro děti a mládež, ale i  kurátorům sociálním, kteří společně se studenty a pedagogy Vyšší odborné školy sociální zaplnili aulu do posledního místa,“ říká organizátorka konference Zita Mickertsová. „Jak už to u nás bývá, kromě odborné diskuse a vzájemného vzdělávání se tu setkali kolegové ze „sociální branže“, kteří si tento den opravdu užili, a to nejen na konferenci samotné ale i v rámci odpoledního neformálního setkání,“ je přesvědčena Zita Mickertsová. Škola tak opět dokázala, že není pouze formální zkostnatělou vzdělávací institucí, ale místem, které pružně reaguje za veškeré podněty zvenčí. „Už teď se těšíme na příští rok, ve kterém budeme slavit neuvěřitelných 50 let od vzniku školy. Téma, které při té příležitosti na posluchače čeká, bude rozhodně zajímavé,“ dodává Eva Zátopková zástupkyně ředitelky školy pro Vyšší odbornou školu sociální.

 

 

Pin It