Proměny sociální práce

S proměnami společnosti se mění i požadavky na sociální práci a sociálního pracovníka. Odborníci hovoří a reagují na proměnu klienta, změny na úrovni rodiny, devastaci mezigenerační solidarity, devalvaci profese sociální práce apod. Naším úkolem je pak promítnout všechny změny do nabízeného vzdělávacího programu, neboť škola našeho typu klade dlouhodobě důraz na propojení teorie s praxí, což je mimo jiné také důvod pořádání konferencí, které chápeme jako příležitost pro setkání s odborníky na sociální práci.

V tomto roce byla konference koncipována tak, abychom v jejím průběhu zachytili průřez současnými aktuálními problémy. Jednalo se o soubor příspěvků, zabývajících se problematikou inkluze, vývojem sociální práce s migranty, aktuálními otázkami legislativní úpravy profese sociální práce, finanční gramotností a v neposlední řadě českou důchodovou reformou. Šlo o sondu do vybraných témat, zacílených na různé skupiny klientů: seniory, migranty, etnické a menšinové skupiny, rodiny s dětmi apod.

Konference byla atraktivní příležitostí pro sdílení zkušeností.

Mgr. Soňa Lenobelová, Mgr. Karla Končeková Kvardová

pedagogové VOŠS

Pin It