Návštěva jižní Francie - stáž studentů VOŠS

Studenti denního, dálkového i kombinovaného studia Vyšší odborné školy sociální v Ostravě Mariánských Horách spolu se svými učiteli navštívili ve dnech 7. 9. 2015 – 12. 9. 2015 francouzskou Riviéru.

V průběhu týdne měli možnost navštívit odborná sociální zařízení, ale také se procházet po známých letoviscích a načerpat tak atmosféru klidu, pohody, odpočinku.

Ze zajímavých oblastí studenti navštívili Monako, prohlédli si Knížecí palác, přístav se spoustou krásných jachet a lodí, Monte Carlo, historickou část města a měli možnost vstoupit do casina.  Prohlédli si Nice, navštívili známé letovisko Saint Tropéz i Cannes, kde se pravidelně koná filmový festival. Pobřeží Cannes měli možnost vidět i ze vzdálenějšího pobřeží Lerinských ostrovů. Cestou zpět byla plánována i zastávka v italské Veroně, kde měli možnost shlédnout třetí největší arénu v Evropě.

Z odborných stáží studenti navštívili „Hospital Privé Geriatrique Les Sources“ která poskytuje komplexní péči o seniory ve věku nad 60 let. Měli možnost na společné besedě získat informace o provozu organizace, systému péče a samotné zařízení v doprovodu prohlédnout. Viděli tak nejen ubytovací prostory pro klienty, ale seznámili se také se systémem odborné péče na pracovištích – balneologii, rehabilitaci, kinezioterapii a další pracoviště. Dalším zajímavým zážitkem pro studenty byla návštěva dětské kliniky - „Fondation Lenval Hopitaux Pediatriques de NICE CHU LENVAL“, která poskytuje komplexní péči pro děti od prenatálního věku do dospělosti. Studenti se dozvěděli, jaká péče probíhá v jednotlivých odděleních, co je v programu stěžejní a měli možnost se setkat se sociální pracovnicí daného komplexu, která přiblížila svoji náplň práce a popsala aktuální úkoly, kterým se v současné době musí věnovat (otázky migrujícího obyvatelstva apod.).

Odborná stáž byla pro studenty svým obsahem velmi bohatá, zajímavá, studenti si přivezli četné poznatky, které jistě uplatní v procesu školní výuky i ve svém dalším profesním životě.

PhDr. Květa Hurníková a Mgr. Adéla Webrová
pedagogové VOŠS

 

 

Pin It