Odborná zahraniční stáž studentů VOŠS v Itálii

 

Ve dnech 23. – 28. září 2014 proběhla odborná zahraniční stáž studentů VOŠS v Itálii. Předmětem stáže byla návštěva odborných sociálních zařízení v Římě, seznámení se sociálním systémem Itálie, prohlídka historických památek, zlepšování jazykových konverzací studentů. Program byl pro studenty zajímavý a svým obsahem velmi pestrý.

Odborný program byl v tomto roce orientován na seznámení se s obsahem a náplni práce nestátních organizací. Studenti navštívili Centrum pro socializaci „Raggio Di Sole“, které věnuje pozornost potřebám občanů s mentálním i fyzickým handicapem. Cílem této organizace je poskytnout podporu lidem, kteří o službu požádají, nabídnout jím odbornou, kvalifikovanou péči.  Služba je nabízená v celodenním stacionáři, kde pracuje tým vyškolených odborníků, služba je nabízená i rodinám klientů. Studenti zde měli možnost si zařízení prohlédnout, pohovořit s odbornými pracovníky.

Studenti dále navštívili nestátní Domov pro seniory „La Villa dei Nonni“, který poskytuje 24hodinovou péči seniorům nad 60let. Domov představuje záruku klidného, šťastného a spokojeného života seniora, který je obklopen jak péči odborníků, tak i vlastní rodinou. Do zařízení mohou docházet dle přání členové rodiny, s rodinným příslušníkem trávit v kruhu klientů svůj čas, společně se obohacují o prožitky i příjemně prožijí spokojené chvíle v prostředí otevřené komunikace a vzájemné pohody. Studenti v tomto zařízení si mohli prohlédnout prostory, ubytování, mohli hovořit s klienty i jejich rodinnými příslušníky.

Do programu stáže byla dále zahrnuta prohlídka historických památek Říma, Florencie a Benátek. Studenti si tak měli možnost prohlédnout Citta di Vaticano, hlavně Basiliku di San Pietro,  Kapitol, Forum Romanum, Památník Viktora Emanuella II, Pantheon, Colosseum, prošli se po náměstí Piazza Navona, po Španělských schodech, zastavili se u Fontány di Trevi.  V programu byla i projížďka lodí po řece.

Na zpáteční cestě v podvečer byla v programu také kratší zastávka Benátek, studenti se prošli malými uličkami plnými obchůdku, zastavili se u dominanty Chrámu Sv. Marka, shlédli Canal Grande i další mosty, pod kterými se ve večerních hodinách projížděly gondoly s návštěvníky města.

Odborná stáž byla pro všechny zúčastněné velmi zajímavá, přijeli jsme obohaceni o mnohé poznatky z odborné oblasti, ale i s mnohými fotozáběry, se kterými se rádi pochlubíme na připravované výstavě k naší stáži.

 

Zpracovaly: PhDr. Květa Hurníková (učitelky VOŠ), Mgr. Adéla Webrová

 

Fotogalerie zde

Pin It