Výsledek odborné stáže - Ukrajina

Ve školním roce 2012/2013 začala VOŠS blíže spolupracovat s dobrovolnickým centrem ADRA o. s. Frýdek–Místek. Kromě studentů, kteří aktivně pomáhají a pracují ve svém volném čase s potřebnými lidmi v Moravskoslezském kraji, měly také první 4 studentky možnost s organizací ADRA o. s. vycestovat na Ukrajinu. Zde po dobu čtrnácti dnů pracovaly (v rámci odborné praxe) na letním táboře pro děti z  dětského domova a internátní školy v Mukačevu. Studentky 2. ročníku denního studia zde připravovaly a vedly, spolu s dalšími dobrovolníky, celodenní programy pro ukrajinské děti. K velmi úspěšným aktivitám patřila např. „Talent show“, „Sportovní olympiáda“, „Pohádkový den“ nebo „Strašidelná noc“. Studentky získaly a využily jedinečnou možnost prokázat svou samostatnost, iniciativu, ale také ochotu spolupracovat, komunikovat a nacházet řešení dílčích situací. Při plánování aktivit se potom projevila také jejich kreativita, pedagogický talent a jistě také schopnost překonávat nepohodlí.

Dle vyjádření hlavního koordinátora tábora Graciána Svačiny bylo nasazení studentek do práce příkladné a dívkám se podařilo vytvořit hodnotný a přínosný program. Z celé stáže si studentky nepřivezly jen zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínku na nové malé kamarády, za kterými se chystají opět vycestovat.

A možnost vycestovat na Ukrajinu se otevírá i dalším studentkám a studentům VOŠ. V listopadu 2013 budeme opět vybírat 3 – 4 studenty, kteří pojedou do Mukačeva pomáhat. Občanské sdružení pro školu studentům přispívá na cestovné.

Mgr. Gabriela Klosová

Pin It