Erasmus+

Z naší partnerské školy, kterou je Vyšší odborná škola St. Ignatius of Loyola College (www.loyola.lt), nacházející se v historickém městě Kaunas v Litvě, k nám přijela v prvním prosincovém týdnu minulého roku dr. Aiste Antanaitiene.

Během týdenního pobytu se seznámila se studijním programem naší školy, s vyučovanými předměty, s organizací odborné praxe. V rámci stáže navštívila dvě zařízení poskytující sociální služby. První poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci, druhé kvalifikovanou péči seniorům. Protože se domovská škola dr. Antanaitiene specializuje na problematiku péče o seniory, mohla tak srovnat úroveň obdobných zařízení v Litvě a v České republice.   

V knihovně školy se začetla do anotací absolventských prací, které hodnotila jako velmi zajímavé; dále využila nabídky k posezení v odborné učebně Snoezelenu, která stimuluje smysly za účelem léčebné terapie. Vánoční jarmark, jakožto další z mnoha akcí, byl hodnocen ze strany našeho hosta jako atraktivní. Zejména myšlenka prodeje rukodělných výrobků vyrobených v neziskových organizacích byla inspirativní.

Studenti měli výjimečnou příležitost si vyzkoušet, jak umí používat odborný cizí jazyk. V cizím jazyce (v ruštině nebo v němčině) byly vedeny besedy studentů s dr. Antanaitiene, a to na aktuální témata z oblasti sociální politiky, sociálního zabezpečení či sociální práce. Systém vyššího odborného vzdělávání v Litvě zajímal jak studenty, tak pedagogy, a proto společně využili příležitosti k diskusi. Studenti se tak seznámili se specifiky litevského vyššího odborného školství zaměřeného na sociální práci, a nutno říci, že uvedené bylo pro všechny přínosem.

Program Erasmus+ poskytuje příležitost rozšířit profesní obzory a nabízí další možnosti spolupráce: navázat další vztahy, uskutečňovat odborné stáže a návštěvy. Nejen z tohoto pohledu návštěva dr. Aiste Antanaitiene splnila svůj účel.

PaedDr. Karla Vlhová, MSc

spoluautorka projektu

Pin It