IMG 20211006 093700

Do školy jsme se těšili. On-line učení bylo prima, ale čeho je moc, toho je příliš. Pro rozjezd školního roku 2021/2022 jsme po dlouhé odmlce přichystali pro studenty šňůru projektových dnů, které jsme nazvali Adaptační září, a to za podpory projektu Učíme a učíme se invenčně, inovativně a interaktivně (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014779). 

První projektový den s názvem – Svět pro všechny, aneb, jak vidí svět nevidomí – jsme připravili pro studenty prvních ročníků denní formy vzdělávání v rámci předmětu Orientace v sociální síti, a to společně  s Tyflocentrem Ostrava (15. září.) Studenti si tak s předstihem připomněli Mezinárodní den nevidomých, který se tradičně slaví 13. listopadu. Kromě toho získali informace o vadách zraku, kompenzačních pomůckách a službách pro osoby se zrakovým handicapem. Vyzkoušeli si průvodcovství nevidomých s bílou holí, speciální brýle simulující vady zraku. Psali také text Braillovým písmem na Pichtově psacím stroji. A na závěr si v provizorní kavárně vyzkoušeli, jaké to je, jíst a pít něco, co nevidí.

16. září jsme se ve škole naladili na seniory. Dalším projektovým dnem jsme totiž chtěli studentům připomenout, že 1. října se od roku 1991 slaví Mezinárodní den seniorů. V rámci projektového dne Spokojený senior, spokojená rodina aneb řetízkování jsme se společně zamysleli nad tím, jaké mají senioři starosti a strasti, co všechno řeší sociální pracovník se seniory na úřadě, vyslechli si příběh neobyčejné ženy – seniorky roku 2014 města Ostravy a nositelky ocenění SenSen paní Hany Papežové-Kolářové, která všechny nadchla svou všestranností, zapálením pro fotografování, entusiasmem, pozitivním myšlením a přístupem k životu. Studenti si také vyzkoušeli ve speciálním obleku simulujícím tělo seniora, jaké je to být v kůži seniora. Zaujaly je i společenské hry používané v praxi jako prevence demence. Soutěžilo se a pevné mezigenerační vazby jsme nakonec symbolicky vyjádřili dlouhým háčkovaným řetízkem.

20. září jsme studenty vtáhli do jiné problematiky, kterou jsme nazvali: Když jde o život aneb abeceda první pomoci. Toto téma se nám nabídlo samo, protože Světový (dříve „Evropský") den první pomoci se od roku 2000 slaví vždy druhou sobotu v září. Vyhlašuje ho Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. Má upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc, může rozhodnout o životě a smrti člověka. Přednáška věnovaná první pomoci, s praktickými ukázkami, vedená zkušenou lektorkou, byla zakončena navazujícím zábavným workshopem na téma prevence a bezpečný sex.

23. září se studentům představily organizace zaměřené na sociální služby, ve kterých mohou vykonávat odbornou praxi nebo dobrovolnictví. Tematicky zaměřený den jsme nazvali: Pracujeme pro dobrou věc. Organizace se nejen jednotlivě prezentovaly, ale také sdílely se studenty zkušenosti z práce s dobrovolníky.

Poslední projektový den jsme zacílili na jeden ze sociálních jevů, který je ve společnosti považován za rizikový. Nazvali jsme ho: Žít s námi aneb sex byznys s pravidly. Připravili jsme ho s neziskovou organizací Rozkoš bez rizika. Zajímavý program jsme doplnili workshopem a výstavou fotografií s názvem: Tvůj předsudek – Tvůj limit.

 

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline