workshop VTI 9.1.2020Před 10 lety jsme na „VOŠce“ zahájili pořádání lednových workshopů pro studenty 3. ročníků denního, dálkového i kombinovaného studia zaměřených na Domácí násilí a Videotrénink interakcí.

Příkladem dobré praxe a spolupráce školy s pracovníky odborných pracovišť je udržovat kontakt s našimi bývalými studenty/absolventy, kteří jsou ochotni se podělit o své praktické zkušenosti a poznatky v oboru sociální práce. Přízeň nám zachovávají pracovnice Slezské diakonie - Intervenčního centra v Havířově, jmenovitě vedoucí paní Mgr. Michaela Ohřálová, DiS., Bc. Iveta Kalousová, DiS. a Nikol Navrátilová, DiS., které jsou dlouhodobými lektorkami workshopu Domácí násilí.

I v letošním roce byla ochotna zavítat mezi studenty a předat cenné informace, zkušenosti a zprostředkovat praktické ukázky paní Iveta Kuklová, certifikovaná videotrenérka.

Workshopů se zúčastnilo celkem 42 studentů, letos především ze třídy D3.A dálkového studia. Oceňuji zájem, nadšení a ochotu studentů účastnit se školních aktivit i nad rámec učebních povinností. Hodnocení workshopů studenty bylo tradičně velmi pozitivní. Studenti přislíbili, že se po zkouškovém období podělí o poznatky z absolvovaných workshopů se čtenáři v následujícím čísle školního Newsletteru.

Za trvalou přízeň děkujeme výše uvedeným lektorkám a věříme, že se i v následujících letech můžeme společně těšit na pokračování tohoto úspěšného projektu.

PhDr. et Mgr. Janka Hajdová

organizátorka workshopů

workshop_-_VTI_9.1.2020.jpgworkshop-VTI_9.1.2020.jpgworkshop_Domaci_nasili_-_8.1.2020.jpgworkshop-_Domaci_nasili_8.1.2020.jpgworkshop_Domaci_nasili_8.1.2020.jpgworkshop_VTI_9.1.2020.jpg

 

 

Pin It

AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com