workshop VTI 9.1.2020Před 10 lety jsme na „VOŠce“ zahájili pořádání lednových workshopů pro studenty 3. ročníků denního, dálkového i kombinovaného studia zaměřených na Domácí násilí a Videotrénink interakcí.

Příkladem dobré praxe a spolupráce školy s pracovníky odborných pracovišť je udržovat kontakt s našimi bývalými studenty/absolventy, kteří jsou ochotni se podělit o své praktické zkušenosti a poznatky v oboru sociální práce. Přízeň nám zachovávají pracovnice Slezské diakonie - Intervenčního centra v Havířově, jmenovitě vedoucí paní Mgr. Michaela Ohřálová, DiS., Bc. Iveta Kalousová, DiS. a Nikol Navrátilová, DiS., které jsou dlouhodobými lektorkami workshopu Domácí násilí.

I v letošním roce byla ochotna zavítat mezi studenty a předat cenné informace, zkušenosti a zprostředkovat praktické ukázky paní Iveta Kuklová, certifikovaná videotrenérka.

Workshopů se zúčastnilo celkem 42 studentů, letos především ze třídy D3.A dálkového studia. Oceňuji zájem, nadšení a ochotu studentů účastnit se školních aktivit i nad rámec učebních povinností. Hodnocení workshopů studenty bylo tradičně velmi pozitivní. Studenti přislíbili, že se po zkouškovém období podělí o poznatky z absolvovaných workshopů se čtenáři v následujícím čísle školního Newsletteru.

Za trvalou přízeň děkujeme výše uvedeným lektorkám a věříme, že se i v následujících letech můžeme společně těšit na pokračování tohoto úspěšného projektu.

PhDr. et Mgr. Janka Hajdová

organizátorka workshopů

{AG}/Fotogalerie/2019-2020/Lednové_workshopy_Domácí_násilí_VTI{/AG}

 

 

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline