OTEVŘELI JSME UČEBNU SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKYDSCN4828

Od 1. září 2018 vyučujeme na VOŠS i podle vzdělávacího programu Sociální pedagogika. Po roční zkušenosti nás napadlo, že tato vědní disciplína si zaslouží vlastní učebnu, ve které by bylo možno studentům ukázat, že sociální pedagogika je aplikovaným odvětvím pedagogiky a jejím hlavním předmětem jsou sociální aspekty výchovy a vývoje osobnosti. Jádrem jsou kompetence sociální pedagoga, které zahrnují nejen určité teoretické, ale i praktické dovednosti a znalosti. A protože mezi hlavní dovednosti sociálního pedagoga patří oblast sociální komunikace, využívání metod sociálně pedagogické prevence a terapie a dovednosti týkající se různých zájmových oblastí, začali jsme budovat učebnu zaměřenou např. na aplikaci metod speciální pedagogiky, arteterapie, relaxačních a pohybových terapií apod.   

DSCN4836.jpgDSCN4840.jpgDSCN4846.jpgDSCN4829.jpgDSCN4833.jpgDSCN4835.jpgDSCN4828.jpgDSCN4839.jpg

Pin It

AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com