STUDENTI SI POROVNALI ZNALOSTI Z PRÁVADSCN3617

Studenti třetích ročníků si dne 14. března 2019 na VOŠCE již po šesté porovnávali mezi sebou znalosti z oblasti práva. Do soutěže s názvem Sociální právo v praktických příkladech se přihlásilo celkem 6 dvojic studentů, kteří se utkali v řešení prakticky orientovaných úloh vycházejících z obsahu předmětů Právo a Sociální politika. Pro úspěch v soutěži museli osvědčit nejen dobrou znalost platné legislativy, ale také schopnost kreativně myslet a používat nabyté vědomosti v obvyklých životních situacích a orientovat se v reálných zákonech.

Soutěž tradičně prokázala vysokou úroveň znalostí studentů z předmětů Právo a Sociální politika. Se soutěžními úkoly si velmi dobře poradili a prokázali nejen teoretické znalosti, ale také schopnost aplikace poznatků v praxi.

Mgr. Karla Končeková, garant předmětu Sociální politika

Mgr. Ingrid Blašková, garant předmětu Právo

Pin It