VÝPOVĚDI OSOB DOTČENÝCH TRESTNOU ČINNNOSTÍ

V úterý 26. února 2019 jsme si připomněli prostřednictvím odborné přednášky na téma Výpovědi osob dotčených trestnou činností Evropský den obětí, který připadá na 22. února, jako vzpomínka na všechny, kteří se stali obětí trestného činu. Zároveň přispívá ke zvýšení povědomí o možné pomoci a podpoře obětem a jejich blízkým.

V České republice se mohou poškození a oběti trestných činů obrátit o pomoc mimo jiné na Probační a mediační službu ČR. Tato státní organizace působí v České republice pod Ministerstvem spravedlnosti již od roku 2000. Odbornou pomoc obětem trestných činů poskytuje bezplatně a anonymně prostřednictvím svých poraden. Může se na ně obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, bez ohledu na věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního řízení. Poradny pomáhají obětem zorientovat se v trestním řízení, objasnit jejich práva, poradí s nárokem na náhradu škody či s odškodněním. Součástí jejich služeb je také poskytování psychosociální podpory při zvládání svízelné životní situace. Cílem této komplexní pomoci je umožnit oběti co nejrychlejší návrat k životu před spácháním činu. Od loňského roku se rozšířil počet těchto poraden na padesát pět, a to díky realizaci celorepublikového projektu „Proč zrovna Já? II“.

Kromě tohoto projektu se studenti seznámili s projektem „Křehká šance II“ a s Institutem podmíněného propouštění, který je jedním z nástrojů včasného a účinného sociálního začleňování pachatelů trestných činů do života na svobodě. Dále se seznámili s nově zaváděnými programy – specifickým programem pro pachatele Victim Impact Training, který má zvýšit odpovědnost pachatelů vůči obětem trestné činnosti, a programem Rozvoj restorativní praxe, který má za úkol připravit vězněné pachatele na jejich propuštění.  

V průběhu přednášky zhlédli instruktážní videa, díky nimž si mohli uvědomit, jaké pocity a stresové situace prožívají oběti trestných činů a jejich blízcí. Na závěr komisařka komisí pro podmíněné propuštění a poradce pro oběti trestných činů odpovídali na dotazy posluchačů.

Pin It