Každým rokem počátkem ledna pořádáme pro naše studenty denního, dálkového i kombinovaného studia workshop VTI pod vedením akreditované lektorky. Pro studenty, čtenáře, případně zájemce o akreditovaný kurz přinášíme krátké seznámení s uvedenou metodou.

VTI je krátkodobou intervenční a terapeutickou metodou práce s videozáznamem, užívanou při poruchách komunikace a interakce v sociálním kontaktu. Cílem videotréninku je rozvíjení sociálních dovedností, naučení principům úspěšné verbální i neverbální komunikace a podávání pozitivní zpětné vazby. Metoda poměrně rychle a nenásilně odhaluje a pojmenovává konkrétní projevy potíží v kontaktu s druhými lidmi (ve vztazích), vede k uvědomění si jejich souvislostí, možná i k pochopení některých jejich příčin. Učí aktéry být vnímavější k signálům druhých lidí, dává naději ke hledání nových cest v interakci v sociálním prostředí. VTI vyzdvihuje silné stránky zúčastněných spíše než problémy.

Tato metoda vznikla v 80. letech 20. století v Nizozemsku a užívá se zejména v rodinném prostředí, při řešení výchovných problémů, v interakci mezi rodiči a dětmi. Vyškolený video trenér/terapeut natáčí v rodině běžnou činnost, interakci (např. situaci při jídle, učení, hře apod.). Pořízený záznam videotrenér analyzuje a vybírá pro reflektující rozhovor takové úseky videa, které poukazují na úspěšnou interakci a které mohou podpořit cíle klienta ve smyslu zlepšení komunikace i celkové situace. Po nějaké době se natáčení opět opakuje (obvykle 3 - 4x), dokud nejsou dosaženy předem stanovené cíle.

Možnosti využití metody VTI přesahují v současné době rámec rodiny. V mnoha zemích i v ČR je tato metoda využívána jako velmi efektivní nástroj pro rozvoj komunikačních dovedností ve školním i pracovním prostředí, u pracovníků pomáhajících profesí, manažerů, vedoucích týmů, supervizorů apod.

Akreditovaný výcvik videotrenérů zajišťuje nevládní organizace SPIN.

Cyklus VTI

   VTI        Schéma: spin-vti.cz

 

PhDr. Janka Hajdová

pedagog VOŠS

Pin It