Tradiční lednové workshopy

Příkladem dobré praxe a spolupráce školy s pracovníky odborných pracovišť jsou již 9. rokem pořádané lednové workshopy pro studenty 3. ročníků denního, dálkového i kombinovaného studia.

Mezi tradiční workshopy patří Videotrénink interakcí, který se letos konal v pátek 4. ledna  a byl opět veden zkušenou akreditovanou videotrenérkou paní Ivetou Kuklovou a v pondělí 7. ledna  se uskutečnil workshop na téma Domácí násilí vedený pracovnicemi Intervenčního centra v Havířově Mgr. Michaelou Ohřálovou, DiS., Bc. Ivetou Kalousovou, DiS., Nikol Navrátilovou, DiS. Praktické ukázky s využitím modelových situací pomáhají studentům hlouběji proniknout do sociální problematiky a životních příběhů klientů.  V letošním roce se workshopů zúčastnilo celkem 36 studentů, jejich hodnocení bylo tradičně velmi pozitivní. Děkujeme lektorkám za stálou přízeň a těšíme se na spolupráci i dalších letech.

Stručné informace o metodě VTI pro studenty, čtenáře, případně zájemce o akreditovaný kurz VTI (www.spin-vti.cz):

VTI je krátkodobou intervenční a terapeutickou metodou práce s videozáznamem, užívanou při poruchách komunikace a interakce v sociálním kontaktu. Cílem videotréninku je rozvíjení sociálních dovedností, naučení principům úspěšné verbální i neverbální komunikace a podávání pozitivní zpětné vazby. Metoda poměrně rychle a nenásilně odhaluje a pojmenovává konkrétní projevy potíží v kontaktu s druhými lidmi (ve vztazích), vede k uvědomění si jejich souvislostí, možná i k pochopení některých jejich příčin. Učí aktéry být vnímavější k signálům druhých lidí, dává naději ke hledání nových cest v interakci v sociálním prostředí. VTI vyzdvihuje silné stránky zúčastněných spíše než problémy.

Tato metoda vznikla v 80. letech 20. století v Nizozemsku a užívá se zejména v rodinném prostředí, při řešení výchovných problémů, v interakci mezi rodiči a dětmi. Vyškolený video trenér/terapeut natáčí v rodině běžnou činnost, interakci (např. situaci při jídle, učení, hře apod.). Pořízený záznam videotrenér analyzuje a vybírá pro reflektující rozhovor takové úseky videa, které poukazují na úspěšnou interakci a které mohou podpořit cíle klienta ve smyslu zlepšení komunikace i celkové situace. Po nějaké době se natáčení opět opakuje (obvykle 3 - 4x), dokud nejsou dosaženy předem stanovené cíle.

Možnosti využití metody VTI přesahují v současné době rámec rodiny. V mnoha zemích i v ČR je tato metoda využívána jako velmi efektivní nástroj pro rozvoj komunikačních dovedností ve školním i pracovním prostředí, v sociálních službách, u pracovníků pomáhajících profesí, manažerů, vedoucích týmů, supervizorů a dalších zájemců. 

PhDr. et Mgr. Janka Hajdová

organizátorka workshopů

workshop_DN_7.1_2.JPGVTI_4._1._2019_2.JPGworkshop_DN_7.1.2019.JPGworkshop_DN_7.1_1.JPGVTI_4._1._2019_1.JPG

Pin It

AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com