GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA 

Měsíc říjen patří mimo jiné seniorům. Za tím účelem se každoročně v Ostravě, v rámci tzv. Gerontologických dnů, koná studentská konference. Letos s názvem Navzájem si pomáhejme. Na konferenci jsme se vydali v rámci povinně volitelného předmětu Gerontologie. Přibrali jsme s sebou dvě čerstvé absolventky VOŠS, pracující dlouhou dobu s cílovou skupinou seniorů. Ty na konferenci vystoupily se svými příspěvky. Veronika Salajková, DiS., s příspěvkem Spokojenost seniorů s aktivizačními činnostmi v domovech pro seniory a Petra Veselková, DiS., s příspěvkem Aktivizace seniorů v daném zařízení. Východiskem příspěvků byly absolventské práce. Na konferenci zazněla i další zajímavá témata: Jíme očima v každém věku, Erasmus+ neboli Španělsko očima nutričních asistentů, Dublin 2018. Konferenci jsme brali jako příležitost potkat se a vyměnit si zkušenosti s kolegy z jiných vzdělávacích institucí, např. z SZŠ a VOŠZ Ostrava – garant celé akce, z Lékařské fakulty OU, obor Nutriční terapeut, apod.

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkovala absolventkám naší školy za jejich ochotu vystoupit na konferenci. Děkuji jim také za vynikající přípravu na vystoupení a za vzornou prezentaci školy.

Mgr. Webrová Adéla

garant předmětu Gerontologie

DSC_0033.JPGDSC_0002.JPGDSC_0021.JPGDSC_0039.JPGDSC_0045.JPGDSC_0008.JPGDSC_0018.JPGDSC_0019.JPG

Pin It

AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com