Křtiny na VOŠSkrest

V prosinci 2018 jsme pokřtili historicky první kalendář Vyšší odborné školy sociální Ostrava pro rok 2019, na který PaedDr. Karla Vlhová, MSc pedagog VOŠS (amatérská fotografka) celý rok sbírala fotografický materiál. Navštívila řadu sociálních organizací, ve kterých praktikují naši studenti, některé snímky získala ve škole při našich mimoškolních aktivitách nebo přímo na ulici, protože sociální témata jsou všude kolem nás. Svým dílem chtěla naplnit slova jedné naší studentky: „Sociální práce – je hlavně o komunikaci s klientem a pomoci lidem, kteří to v životě nemají jednoduché a musí čelit různým nepříznivým sociálním situacím.“ Dílo se zdařilo a nám nezbývá než paní Karle poděkovat popřát jí dobré světlo pro další záběry.

VOŠS

Odkaz na film

 

 

Pin It