Tradiční lednové workshopy 2018

Příkladem dobré praxe a spolupráce školy s pracovníky odborných pracovišť jsou již 8. rokem pořádané lednové workshopy pro studenty 3. ročníků denního, dálkového i kombinovaného studia.

Mezi tradiční workshopy patří Videotrénink interakcí, který se konal ve čtvrtek 4. 1. 2018 a byl opět veden zkušenou akreditovanou videotrenérkou paní Ivetou Kuklovou a 5. 1. 2018 se uskutečnil workshop na téma Domácí násilí vedený pracovnicemi Intervenčního centra v Havířově Mgr. Michaelou Ohřálovou, DiS., Bc. Ivetou Kalousovou, DiS., Nikol Navrátilovou, DiS. Zážitkově vedené workshopy a zprostředkované modelové situace pomáhají studentům hlouběji proniknout do sociální problematiky, různých sociálních případů, metod a technik sociální práce. V letošním roce se workshopů zúčastnilo celkem 47 studentů všech forem studia, jejich hodnocení obou workshopů bylo velmi pozitivní.

 

Děkujeme lektorkám za stálou přízeň a těšíme se na spolupráci i dalších letech.

 

Organizátorka workshopů: PhDr. et Mgr. Janka Hajdová

Fotogalerie