stuzkaTradičně jsme se zapojili do celonárodní sbírky „Červená stužka“, která byla ukončena 1. 12., což je Světový den boje proti AIDS. Smyslem sbírky je zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci způsobené virem HIV a upoutat pozornost k souvisejícím problémům. Vybrané finanční prostředky slouží k zajištění prostředků na bezodkladnou a účinnou pomoc lidem strádajícím v důsledku HIV/AIDS, k financování výzkumu, bezplatnému testování a provozu Domu světla v Praze.

Děkuji všem zaměstnancům a studentům školy, kteří zakoupením balíčku přispěli na sbírku. Moc si vážím jejich pomoci a děkuji také studentkám a studentům ze studijní skupiny 1. C, kteří se aktivně zapojili do organizace sbírky.

V roce 2018 bylo vybráno 2.263 Kč. Společnost AIDS pomoc na oplátku nabízí studentům exkurzi v Domě světla v Praze. Studenti si tak mohou rozšířit své znalosti o poskytovaných sociálních službách.

Jana Kořistková, koordinátorka sbírky

stuzka2

Pin It