SPOLUPRÁCE S POTRAVINOVOU BANKOU SE ZDAŘILA

V rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby jsme se v říjnu připojili ke sbírce trvanlivých potravin. Šlo to pomalu. Propagace se nakonec ujal Honza z 2.C a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Odevzdali jsme 59 kg potravin!

Trvanlivé potraviny, budou rozděleny sociálně potřebným klientům: lidem bez domova, osobám v nouzi či osobám ohroženým sociálním vyloučením. Distribuovány budou prostřednictvím neziskových organizací, které poskytují sociální služby.

Pro úplnost dodáváme, že Potravinová banka v Ostravě je nevládní apolitické sdružení s charitativním zaměřením. Jejím posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. Cílem Potravinové banky v Ostravě je získávat potraviny zdarma třeba od výrobců, potravinových řetězců či právě formou sbírek.

Milí studenti a kolegové, moc děkuji za Vaši ochotu, podporu a chuť pomáhat potřebným.DSC 0001

Mgr. Zita Mickertsová

organizátorka sbírky za VOŠS

potrav_sb.JPGDSC_0004.JPGDSC_0001.JPG

Pin It

AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com