TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2018

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme Vám. Kašpar, Baltazar, Melichar K+B+M 2018.   Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

I v letošním roce se  Tříkrálové sbírky 2018 zúčastnila Charita Ostrava ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě. Z řad našich studentů se do sbírky zapojilo od úterka 2.1.2018 do neděle 7.1.2018 šest tříčlenných skupinek (koledníků). Konkrétně se jednalo o tyto studenty:

1.A    Kutáčová Kristýna, Talašová Adéla, Golasová Veronika

1.B    Chovancová Vanesa , Valušková Radka, Gajdošíková Eva

1.C    Hrušková Pavla, Volná Barbora, Budinová Kristýna

2.A   Kuřavová Barbora, Dvořáková Veronika , Brzežková Darina

2.A   Králová Lucie, Chorovská Aneta, Holušová Barbora

3.A,3.B    Horváthová Marie, Kašparová Katka, Hykelová Barbora

Jednotlivé skupinky chodí od domu k domu a nebo koledují po ulicích a přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovávají  je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka.

Z daru, který vybrali koledníci do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Někteří studenti se zapojili tak, že oslovovali i hokejový tým, který měl utkání na kluzišti na Masarykově náměstí. To jak se to našim studentům podařilo, posuďte sami z přiložených fotografií.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2018 plánuje Charita - Diecéze Ostrava-Opava použít například pro tyto projekty:

  • Mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa
  • Charitní dům sv. Benedikta Labre – terénní programy
  • Šatník Charity Ostrava – Ostrava Vítkovice
  • Hospic sv. Lukáše – Ostrava Výškovice
  • Charitní středisko Michala Magone – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Ostrava Dubina.

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.

Celkem za školu VOŠS bylo vybráno: 14 905,- Kč.Všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2018 velice děkujeme!

Organizátoři akce Mgr. Webrová Adéla.

Fotogalerie zde.

Pin It