A35C816F 4F51 487E 8269 B4058E9F9D4A
 
Naši studenti to dobře vědí a velmi aktivně se zapojují do soutěží v cizích jazycích, které jim poskytují možnost ověřit si a porovnat své jazykové znalosti a dovednosti, získat nové zkušenosti a rozšířit si odbornou slovní zásobu. Těší nás, že si stále více uvědomují, že znalost cizího jazyka jim dává novou dimenzi.
 
Začátkem dubna jsme vyhodnotili překladatelskou soutěž, která se u nás ve VOŠS konala již po desáté. Od prosince minulého roku studenti překládali anglické a ruské odborné texty z oblasti sociální práce a sociální pedagogiky. Že je to disciplína velmi náročná, svědčí i fakt, že několik studentů ze soutěže v jejím průběhu odstoupilo. Z odevzdaných překladů byly vyhodnoceny ty nejlepší z každého jazyka, které nejlépe splňovaly všechna požadovaná kritéria – svým obsahem odpovídaly textu v originále, byla v nich použita správná terminologie a byly správně i po stránce formální a jazykové. Přidanou hodnotou byla jejich využitelnost pro výuku odborných předmětů nebo při psaní absolventské práce. Ocenění patří studentkám Anně Boštíkové z 3. A, Veronice Kozákové z D2. A a Marcele Tomčíkové z D2. A. 
 
Nejlepší studentky obdržely čestné uznání a finanční odměnu, kterou věnoval spolek „Pro školu“. Všem blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu cizích jazyků.
 
Jana Kořistková
garant Sekce všeobecných předmětů
Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline