Vyšší odborná škola sociální

pořádá projektový den

 v rámci projektu Učíme a učíme se invenčně, inovativně a interaktivně (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014779)

                                                                                                                             

PRACUJEME PRO DOBROU VĚC

pro dobrou vec

23. září 2021 od 8.00 do 12.00 hodin

Cílem projektového dne je nabídnout studentům naší školy možnost vykonávat dobrovolnictví v organizacích, které poskytují sociální služby a zároveň umožnit těmto organizacím, aby se prezentovaly a studenty osobně oslovily s nabídkou výkonu dobrovolnictví. Projektový den je současně i poděkováním poskytovatelům sociálních služeb za to, že studenti VOŠS mohou u nich vykonávat tolik potřebnou odbornou praxi. Studenti také mohou vykonávat dobrovolnické aktivity v systému školských zařízeních.

Projektový den se uskuteční v multifunkčním sále a přilehlých prostorách VOŠ sociální, Zelená 40A, Moravská Ostrava a je určen zejména pro 1. a 2. ročníky denní formy vzdělávání, ale také pro všechny zájemce o dobrovolnou činnost z řad studentů i pedagogů naší školy. Tento projektový den je součástí výuky předmětu Orientace v sociální síti.

 

Pin It