Vyšší odborná škola sociální

pořádá projektový den

 v rámci projektu Učíme a učíme se invenčně, inovativně a interaktivně (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014779)

Svět pro všechny

(aneb, jak vidí svět nevidomí)

den nevidomych

15. září 2021 od 9.00 do 12.00 hodin

S předstihem si připomeneme Mezinárodní den nevidomých, který se tradičně slaví 13. listopadu. Protože v tento den se v roce 1745 narodil Valentin Haüy učitel a vychovatel, který svůj život zasvětil nevidomým dětem.

V průběhu dne získáte informace o vadách zraku, kompenzačních pomůckách a službách pro osoby se zrakovým handicapem. Vyzkoušíte si průvodcovství nevidomých s bílou holí, speciální brýle simulující vady zraku, napsat text Braillovým písmem na Pichtově psacím stroji A na závěr, si v provizorní kavárně vyzkoušíte, jaké to je, když jíte nebo pijete něco, co nevidíte.

  Projektový den se uskuteční v multifunkčním sále a přilehlých prostorách VOŠ sociální, Zelená 40A,  Moravská Ostrava ve spolupráci s Tyflocentrem Ostrava, o.p.s.

Určeno: pro 1. ročníky denní formy vzdělávání v rámci předmětu Orientace v sociální síti.

Pin It