Vyšší odborná škola sociální v Ostravě  

pořádá odbornou konferenci u příležitosti Světového dne sociální práce

pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje  Mgr. Stanislava Folwarczného  

Krizová intervence v prostředí   

školy a multidisciplinární

spolupráce

konf

23. 3. 2023 od 8.00 – 14.00 hodin

Cílem letošní odborné konference (věříme, že bude i s mezinárodním přesahem) je nabídnout široké odborné veřejnosti podoby krizové intervence, její možnosti s příklady z praxe v Moravskoslezském kraji. V jednotlivých příspěvcích, bychom také s Vámi rádi diskutovali možnosti vzájemné spolupráce jednotlivých organizací řešících otázky krizové intervence ve školách našeho kraje.

Konference bude probíhat v konferenčním sále naší školy, a to ve formě prezenční i on-line. Těšit se můžete na školního metodika prevence, školního psychologa či příklady psychohygieny z praxe.

Přihlášku a informace ke konferenci najdete v lednu 2023 na www.voss-ova.cz

Účastnický poplatek činí 350 Kč, který lze posílat na č. ú.: 62235761/0100; VS: 3333 

 

Na setkání s Vámi v konferenčním sále VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava, se těší studenti a pedagogové školy.

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline