Vyšší odborná škola sociální

pořádá projektový den

 v rámci projektu Učíme a učíme se invenčně, inovativně a interaktivně (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014779)

SPOKOJENÝ SENIOR, SPOKOJENÁ RODINA

ANEB ŘETÍZKOVÁNÍ

16. září 2021 od 8.00 do 12.00 hodin

ret

Cílem projektového dne je připomenout si, že 1. října se od roku 1991 slaví Mezinárodní den seniorů. Senioři jsou jednou z cílových skupin, se kterou se studenti seznámí v rámci orientace v sociální síti, v praxi a také v průběhu celého studia sociální práce a sociální pedagogiky. V rámci projektového dne se zamyslíme nad tím, jaké mají senioři starosti a strasti a vyzkoušíme si jak těžké je být seniorem a naopak i empatickou rodinou ve vztahu k seniorovi. Pevné mezigenerační vazby symbolicky vyjádříme jako oka háčkovaného řetízku.

Projektový den se uskuteční v multifunkčním sále a přilehlých prostorách VOŠ sociální, Zelená 40A,  Moravská Ostrava.

  Určeno: pro 1. ročníky denní formy vzdělávání v rámci předmětu Orientace v sociální síti.

 

Pin It