ctyrlistek2

SVĚT PODLE NÁS

GALERIE SVĚT

od 1. září 2021

Po šesti letech se ostravský Čtyřlístek vrací do této výstavní síně, aby představil výtvarné práce svých klientů - dětí a dospělých, jež vznikly v rámci arteterapií nebo ve volném čase klientů v kreativním ateliéru Domova na Liščině. Vystavené kresby a malby vytvořili lidé s mentálním postižením, pro něž je výtvarná tvorba nejen svébytným prostředkem vnitřního uvolnění a relaxace, ale také možností vyjádření vlastních pocitů. Pracují v nejrůznějších technikách – akvarelu, tempery, pastelu nebo v kombinovaných technikách. Jejich díla představujeme ostravské veřejnosti každoročně na četných výstavách v galeriích a výstavních síních. Větší část této výtvarné kolekce, kterou nyní představujeme studentům Vyšší odborné školy sociální, byla letos o prázdninách vystavena v Galerii Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava, kde pravidelně vystavujeme již dvacet let.

Ostravský Čtyřlístek je jednou z největších organizací poskytujících sociální služby lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji. Svým klientům ve věku od sedmi let do stáří poskytuje služby sociální péče i sociální prevence. Vedle těchto služeb se snažíme nabízet našim klientům také inspirativní prostředí a nejrůznější zájmové činnosti, které jim pomáhají vyplňovat volný čas, rozvíjejí jejich tělesné a duševní schopnosti. Možnost vyjádřit své pocity, tužby a fantazie prostřednictvím výtvarné tvorby k nim nepochybně také patří.

Pin It