ATT00059

Potraviny potřebným 

Potravinová banka v Ostravě děkuje VOŠS za projevenou ochotu, štědrost a aktivní zapojení do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se také letos konala při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.

„Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky potravin i v této nelehké době zapojili. S  Vaší pomocí můžeme realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.“

VOŠS

Pin It