BERN – LUCERN – BROC – VEVEY – MONTREUX – LAUSANNEsvyc

Září 2019

Navazujeme na úspěšnou tradici zahraničních exkurzí a letos jedeme do Švýcarska.

PROGRAM ZÁJEZDU:

  1. den

Odjezd od školy ve večerních hodinách, noční přejezd přes Německo do Švýcarska.

  1. den

Po příjezdu celodenní prohlídka hlavního města Bern (v roce 1405 zničil město obrovský požár a nově vystavěné historické centrum patří mezi památky UNESCO) – pozdně gotická katedrála Münster, radnice, symbol města Medvědí příkop, Medvědí náměstí. Bärenplatz, Spolkové náměstí s novorenesanční budovou Federálního shromáždění Bundeshaus (sídlo parlamentu, vlády a části federální administrativy) a fontána představující 26 kantonů Švýcarska, Käfigturm z 13. století, domy na Marktgasse s luxusními obchody, procházka také po Kramgasse, Hodinová věž Zytgglogge s nádherným orlojem, přejezd na ubytování, nocleh.

  1. den

Po snídani odjezd do města Lucern – původně rybářská osada, významné památky města – dřevěný most Kapellbrücke, Spreuerbrücke, odjezd na prohlídku čokoládovny v Broc, podvečerní procházka městečkem Vevey – zámek Chateau de l´Aile, sýpka La Grenette a chrám sv. Barbory, pobývali zde a zemřeli H. Sinkiewicz nebo Charlie Chaplin, přejezd ke krátké návštěvě města Montreux – Deep Purple ho propagovali ve své písni Smoke on the Water, na břehu jezera se nachází pomník zpěváka FreddieMercuryho, odjezd na ubytování, nocleh.

  1. den

Po snídani přejezd k celodenní prohlídce města Lausanne – nejkrásnější město ležící na břehu Ženevského jezera zvané též „Perla ženevského jezera“ – procházka historickým centrem, majestátní katedrála Notre-Dame, Bel-Air (první výšková budova ve Švýcarsku), trhové náměstí Place de la Palud s renesanční radnicí z 15. století, exteriéry zachovalého biskupského hradu Saint-Maire – nynější sídlo vlády kantonu Vaud, odjezd do ČR.

  1. den

Příjezd ke škole v dopoledních hodinách.

 

CENA ZÁJEZDU KČ 5 990,- ZAHRNUJE:

  • 2x ubytování v mládežnické ubytovně/hostelu se snídaní (vícelůžkové pokoje, společné soc. zařízení),
  • dopravu autobusem (WC, TV, DVD/USB, bufet),
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel), pojištění proti úpadku CK,
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu a informační materiály.

V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou. Součástí programu bude návštěva jednoho zařízení sociálních služeb v některém z navštívených měst.

Na zájezd si můžete vzít s sebou své kamarády, přátelé nebo rodinné příslušníky. Pokud Vás nabídka zaujala, zastavte se do kabinetu č. 246 pro bližší informace a přihlášku na zájezd.

Na zájezd se můžete přihlásit do 30. března 2019. Je nutno odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a zálohu 2000,- Kč.

Jana Kořistková, vedoucí zájezdu

Karolína Karásek, pedagogický doprovod na zájezdu

Pin It