logo clilVYUČUJEME metodou CLIL

VOŠKA se snaží přinášet studentům stále něco nového. Nově jsme začali vyučovat metodou CLIL některé odborné předměty. Výuka pomocí metody CLIL aneb Content and Language Integrated Learning, je obsahově a jazykově spojené vyučování. Jedná se o metodu, která obnáší výuku nejazykového předmětu (např. sociální politiky, teorie a metod sociální práce apod.) pomocí cizího jazyka. Podle jazykové úrovně posluchačů se tyto předměty vyučují buď celé v cizím jazyce, nebo jen částečně. Studenti se tak učí nejen látku daného předmětu, ale zlepší si i jazykové kompetence.

Metoda CLIL pochází z finské Univerzity Jyväskylä a od roku 1994 se začala využívat po celém světě. Nejvíce oblíbená je v zemích Evropské unie, kde se stává častěji a častěji součástí každodenní výuky studentů.

 Co je cílem metody? 

Díky metodě CLIL budou studenti schopni používat jazyk v dalších oblastech lidské činnosti, budou s jazykem více v kontaktu a dokáží jej postupem času používat bez většího zaváhání. Cíleně získají znalosti, které určitě jednou využijí v praxi, jelikož prostředí, ve kterém se učí, není uměle vytvořené (jak tomu bývá při klasických vyučovacích hodinách cizích jazyků), je naprosto přirozené, podobné skutečným situacím. Cílem samotné metody CLIL je výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce s tím, že studenti ovládají odborné pojmy nejen v cizím jazyce, ale i ve své mateřštině. Metoda by měla motivovat jak k výuce v nejazykovém obsahu, tak k osvojování obsahu jazykového. K tomu slouží motivující úkoly a aktivity, které posluchačům usnadní práci v cizím jazyce.

 Jak to probíhá? 

Studenti se pomocí integrované metody učí takto: jak nové učivo nejazykového charakteru daného předmětu, tak formulování úkolů pro tento předmět v cizím jazyce. Odpovídat mohou jak v cizím jazyce, tak v českém jazyce. Texty k výuce mohou být rovněž v obou jazycích. Stejně je to s vysvětlováním nových gramatických jevů a slovních obratů.

 Lze tuto metodu považovat za další přidanou hodnotu vzdělávacího programu?

My na VOŠCE říkáme, že pokrok nelze zastavit. Zavedení metody CLIL do výuky je dlouhodobým a systematickým úkolem, který vyžaduje speciální přípravu pedagogů učících nejazykové předměty. Jistá náročnost na přípravu jak ze strany pedagogů, tak ze strany studentů však může přinést velký progres při aktivním používání cizího jazyka. Proto jsme se také do toho pustili a jsme zvědaví na první ohlasy a výsledky. Věříme, že to studenti ocení a v našem úsilí nás podpoří.

Mgr. Jana Kořistková, konzultant CLIL na VOŠS

 

Pin It