Historie školy

Sociální školství v Ostravě má dlouholetou tradici. K 1. září 1968 byla otevřena jediná třída prvního ročníku Střední školy sociálně právní v Ostravě. Studenti měli možnost studovat obor Sociálně právní činnost. Studium bylo pomaturitní. Nově založená škola byla součástí Střední ekonomické školy v Ostravě.

Škola se postupně rozrůstala a v roce 1970 bylo zahájeno i dálkové studium pro zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků.

V roce 1990 došlo ke koncepčním a obsahovým změnám a také ke změně názvu školy na Sociálně právní akademii v Ostravě.

Významný zlom v odborné koncepci školy přinesl rok 1996, kdy byla Sociálně právní akademie rozhodnutím MŠMT jako jediná škola na Moravě a ve Slezsku zařazena mezi vyšší odborné školy. Naše Vyšší odborná škola sociální Ostrava je dnes řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Asociace vyšších odborných škol a Asociace konceptu Snoezelen v ČR. Škola je stálicí na trhu vzdělávání v oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Sídlí na adrese Zelená 40A, Ostrava. 

Na archivních snímcích  jsou zachyceny budovy, ve kterých se tenkrát vyučovalo.

Kamenec  

Slezska

1968 - 1969

Zákl. devítiletá škola na Kamenci

 

1969 - 1973

Národní škola,

Slezská Ostrava

     

Zerotinka

 

Polska

1973 - 1977

Střední ekonom. škola,

Moravská Ostrava

Žerotínova

 

1977 - 1987

Střední ekonom. škola,

Ostrava-Poruba

Polská

     

Jizdarna

  Zelena

 1987-94, 1997-2009

Státní jazyková škola,

Moravská Ostrava

Na Jízdárně

 

1994 - 1997

Sociálně právní akademie,

Moravská Ostrava

Zelená

     
palackeho   zelena40

2009 - 2011

VOŠ sociální,

Ostrava-Přívoz

Palackého 70

 

2011 - dosud

VOŠ sociální,

Ostrava-Moravská Ostrava

Zelená 40A

 

Pin It