Historie školy

Sociální školství v Ostravě má dlouholetou tradici. K 1. září 1968 byla otevřena jediná třída prvního ročníku Střední školy sociálně právní v Ostravě. Studenti měli možnost studovat obor sociálně právní činnost. Studium bylo pomaturitní. Nově založená škola byla součástí Střední ekonomické školy v Ostravě.

Škola se postupně rozrůstala a v roce 1970 bylo zahájeno i dálkové studium pro zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků.

V roce 1990 došlo ke koncepčním a obsahovým změnám a také ke změně názvu školy na Sociálně právní akademii v Ostravě.

Významný zlom v odborné koncepci školy přinesl rok 1996, kdy byla Sociálně právní akademie rozhodnutím MŠMT jako jediná škola na Moravě a ve Slezsku zařazena mezi vyšší odborné školy. Naše instituce je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Asociace vyšších odborných škol a Asociace konceptu Snoezelen v ČR.

V roce 1997 jsem se vrátili jako Vyšší odborná škola sociální do budovy Na Jízdárně 4, která byla sídlem školy až do roku 2009. Budova byla v následujících dvou letech rekonstruována. Rekonstrukce a náhradní prostory neměly přímý vliv na rozvoj školy. Trpělivost se vyplatila. V roce 2011 jsme se vrátili do moderní budovy. Změnil se nejen její vzhled, ale i adresa, neboť vstup do školy je dnes z ulice Zelená 40A. 

Na archivních snímcích  jsou zachyceny budovy, ve kterých se tenkrát vyučovalo.

Kamenec  

Slezska

1968 - 1969

Zákl. devítiletá škola na Kamenci

 

1969 - 1973

Národní škola,

Slezská Ostrava

     

Zerotinka

 

Polska

1973 - 1977

Střední ekonom. škola,

Moravská Ostrava

Žerotínova

 

1977 - 1987

Střední ekonom. škola,

Ostrava-Poruba

Polská

     

Jizdarna

  Zelena

 1987-94, 1997-2009

Státní jazyková škola,

Moravská Ostrava

Na Jízdárně

 

1994 - 1997

Sociálně právní akademie,

Moravská Ostrava

Zelená

     
palackeho   zelena40

2009 - 2011

VOŠ sociální,

Ostrava-Přívoz

Palackého 70

 

2011 - dosud

VOŠ sociální,

Ostrava-Moravská Ostrava

Zelená 40A

 

Pin It