Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce

Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a oblasti poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů ve snaze udržet nebo zlepšit jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Uplatnění nalézá jako sociální pracovník, odborný pracovník nebo poradce v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby, resocializační pracovník, referent státní správy, pracovník služeb zaměstnanosti, zdravotně sociální pracovník.

 

Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální pedagogika

Absolvent je připraven k výkonu profese odborného sociálního pracovníka a dalších souvisejících či odvozených profesí, viz profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce. Kromě toho je připraven provádět výchovnou činnost s dětmi, mládeží, dospělými i seniory ve státních i nestátních sociálních a zdravotnických zařízeních, ve vězeňství, ve výchovných a vzdělávacích institucích v České republice, a to s ohledem na vývojové a individuální zvláštnosti cílových skupin a na typ zařízení. Dovede připravit výchovné programy pro práci v terénu (např. pro oblasti sociálně vyloučené), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro volný čas a tím přispět k prevenci nežádoucího sociálního jednání. Uplatnění nalézá jako asistent pedagoga, pedagog volného času, vychovatel v zařízeních sociálních služeb, vychovatel školní družiny, domova mládeže, internátu, vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline