Potravinová Banka v Ostravě (2020) - Příspěvek do potravinové sbírky

Potravinová Banka v Ostravě (2019) - Příspěvek do potravinové sbírky

Moment - poděkování - Uspořádání sbírky (2019)

SeniorTip - Čtvrtletník seniorů - Retro módní přehlídka na VOŠS

Pin It