Lidé bez domova očima našich dětí (2020)

Putovní výstava portrétových fotografií kombinovaných s kresbami a příběhy uživatelů terénního programu Slezské diakonie BETHEL Český Těšín, která vznikla v rámci kampaně Slezské diakonie, doputovala do galerie Svět na začátku měsíce února 2020 se začátkem letního období školního roku 2019/2020 s tím, že její derniéra byla naplánována na polovinu měsíce března 2020. Okolnosti kolem celosvětové pandemie koronaviru však přispěly k tomu, že výstava v galerii zůstala až do konce školního roku. Partnery kampaně byli:

ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín.

Alina Humel – autorka, která kampaň vymyslela a zrealizovala v rámci stáže Vzdělávání praxí pod záštitou Sl. diakonie.

Halina Sikora – odborná nezávislá fotografka, která pro tuto kampaň pořídila bezplatně portrétové fotografie.

Tato výstava znázorňuje jedinečný příběh lidí bez domova, kdy se nabízí možnost porozumět jejich životní situaci, ale také smyslu sociální služby Sl. diakonie BETHEL Český Těšín, terénní program.

Lidé bez domova jsou tématem mnohých diskusí a různých názorů včetně návrhů na řešení této jejich životní situace. Přesto žijí mezi námi a stali se součástí naší společnosti. I oni mají svůj vlastní příběh s okolnostmi, které je přivedly na životní cestu, ve které chybí domov. Kampaň SD si klade za cíl představit lidi bez domova prostřednictvím fotografií autorky Haliny Sikory, které překreslili žáci ze ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín.

 

 

 

 

Lidé bez domova očima našich dětí

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline