Byli jsme v Africe

Díky společnosti Kola pro Afriku jsme se na začátku školního roku přenesli do daleké Afriky. 14. září 2017 jsme se totiž zase sešli v galerii Svět se studenty a zástupci a příznivci společnosti Kola pro Afriku, abychom společně otevřeli velmi zdařilou výstavu fotografií dokumentující cestu repasovaných kol do Afriky. Netradiční výstava, která potrvá do poloviny měsíce října, je doplněna zajímavými originálními artefakty, dokumentujícími zručnost domorodého etnika v Gambii. Při vernisáži zazněly africké bubny a popěvek nám tak vzdálené kultury. Z originální hliněné nádoby se linula vůně, která je údajně běžná v každé tamní domácnosti. Naše chuťové buňky byly povzbuzeny pravým gambijským čajem a občerstvením z Hukvaldské pekárny. V multifunkčním sále běžel dokument o Gambii, který nám společnost Kola pro Afriku zapůjčila pro výukové účely. Celou akci podpořil spolek Pro školu.

SpolečnostKola pro Afriku byla založena v roce 2012 v Ostravě. Jejím posláním je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Kola pro Afriku se točí na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v ČR. Cestu africkým dětem ke vzdělání umožňují jízdní kola, která darují lidé v ČR. Díky kolům se děti dostanou do 3–10 km vzdálené školy. Včas, bezpečně a ne unavené. Společnost Kola pro Afriku zajišťuje svoz, třídění, opravy a převoz kol do daleké Gambie v Africe, jejich předání do škol a dětem. Tím to ale nekončí. Společnost dále sleduje cestu kol v Africe, snaží se udržet jejich dobrý stav a efektivní využití. Druhou stranou mince tohoto zajímavého a užitečného projektu je zaměstnávání a zapojování do života lidi těžce uplatnitelné po výkonu trestu, Šíření myšlenky nezištné pomoci a osvětová a přednášková činnost pro veřejnost. Činnost společnosti Kola pro Afriku proto považujeme za příklad dobré praxe.

 

Ing. Eva Zátopková

zástupkyně ředitele pro VOŠS

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline