Galerii „Svět“ chápeme jako šanci pro každého člověka, který chce ukázat, co dovede a jako místo setkávání…

Hlavní část galerie se nachází ve vestibulu školy, kde spolu s konferenčním sálem a jeho zázemím tvoří jedinečný kompaktní celek. Jsou zde pořádány nejen vernisáže výstav, ale i odborné workshopy, které někdy otevření výstav doprovázejí.  Pro účely prezentace výsledků činnosti partnerských organizací, jednotlivců i studentů jsou ve škole vyčleněny ještě výstavní prostory v 1. patře. Jedná se o druhou část galerie, která má spíše komorní charakter. Pro výstavy jsou využívány stojany, závěsný systém a vitríny.

Od podzimu 2011 se v galerii uskutečnila řada výstav. Podrobné záznamy o jednotlivých výstavách jsou vedeny na webu školy (www.voss-ova.cz), ve školní kronice a ve školních elektronických novinách (Newsletter). V dubnu 2015 jsme se v souvislosti s interaktivní výstavou Obrazy rodičovství rozhodli založit Pamětní knihu, ve které dokumentujeme a zaznamenáváme jednotlivé výstavy. Galerie „Svět“ našla své místo i v kulturním měsíčníku „Program“, v rubrice Výstavy.

Galerie „Svět“ studenty VOŠS motivovala natolik, že se sami zapojili do soutěží.

V roce 2012 studentka Hana Jančíková obdržela Čestné uznání za účast v soutěži kreseb na téma „Můj sen“. Uznání obdržela od Společnosti Sigmunda Freuda z Příboru.

V roce 2014 se studentky školy zapojily do fotografické soutěže vyhlášené Společností Sigmunda Freuda „Okno do duše“.Šest získalo ocenění v různých kategoriích.

Do přehledu výstav patří zmínka také o výstavách fotografií, které pořizují naši studenti při zahraničních stážích, které absolvují vždy v září daného kalendářního roku. S fotografiemi pak soutěží o hodnotné ceny dodané spolkem Pro školu, a to v rámci kategorií Snímky z ulice (sociální téma) a Volné téma. Takto jsme vystavili fotografie – viz výše uvedený přehled – dále fotografie z Londýna (2013), Itálie (2014), jižní Francie (2015), Holandska (2016), Španělska (2017), Anglie (2018).

 

Přehled uskutečněných výstav: 

 • Objevte divuplně krásný Bangladéš (2016) – VOŠS uspořádala v galerii Svět spolu s humanitární organizací ADRA výstavu fotografií, která vznikla za podpory programu BanglaKids, který je zaměřen na vzdělávání chudých bangladéšských dětí. Návštěvníci tak mohou prostřednictvím fotografií poznat tuto vzdálenou zemi. Při vernisáži, která se konala 21. listopadu 2016, zazněla spousta nových informací, a to prostřednictví paní Anny Krejčí, která přijela z ADRY (Praha). Bangladéš, nejlidnatější země světa s cca 160 mil. obyvatel. Jen v hlavním městě Dháce jich žije 16 mil. Gramotnost lidí je zde velmi nízká. Ženy jsou gramotné z 50 % a muži asi z 60 %. Bangladéš je země v jižní Asii rozlohou o něco málo větší jako prvorepublikové Československo. Sousedí s Indií a s Barmou. Svým reliéfem krajiny připomíná desku. Kdyby hladina moře v Bengálském moři stoupla o 10 m, zalilo by moře 90 % celého území. Podnebí zde ovlivňují monzuny. Často zde řádí ničivé tajfuny a záplavy, které mění koryta řek Gangy a Brahmaputry a připravují lidi o obydlí. Např. cyklón Bhola v roce 1970 zabil až půl miliónu lidí. Země je proto odkázána na humanitární potravinovou pomoc a je první na světě v počtu dětí, které trpí podvýživou. Do pěti let jsou jich dvě třetiny podvyživené. Oficiálním jazykem je zde bengálština a obyvatelé – Bangladéšané jsou z 87 % muslimové a z 12 % hinduisté. Pro cestu do Bangladéše potřebuje člověk vízum, celou řadu očkování a musí se připravit na 6 hodinový posun v čase. Počítat je potřeba i s tím, že v pátek je tam všude zavřeno a že neděle je pracovní den. I když delty obou zmíněných řek jsou úrodné, neuživí vysoký přírůstek obyvatelstva. Hlavními plodinami, které se zde pěstují je rýže, kukuřice, pšenice a čaj a z technických plodin jsou to juta a bavlna. Chová se zde převážně drůbež a využívá rybolov. Tři čtvrtiny příjmu z vývozu pochází z oděvního průmyslu. Zahraniční investory sem přitahuje levná pracovní síla. Bangladéš je třetím největším vývozcem oblečení na světě a oděvní průmysl zaměstnává více než 3 mil. lidí, z toho je 90 % žen. Lidé jsou tady chudí, a přesto milí, až roztomilí, veselí, bezelstní, nevinní a zvědaví. Návštěvník neunikne nikdy. Fronty na něj se tvoří ve městech i na venkově a domorodce to hodně baví. Jsou připraveni odložit motyky a doprovázet návštěvníka všude, uvolnit mu kus tyče v autobuse, aby se mohl držet, a automaticky si přesednout v hostinci, aby získal místo. Celý měsíc jsou pak schopni vyprávět ve své vesnici o setkání s ním. Co je důležité, host z jejich strany nikdy neucítí tlak a touhu po jeho penězích.

 • Štastné stáří očima dětí (2016) – projekt „Šťastné stáří očima dětí“ je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti od předškolního věku do 15 let. Výtvarná soutěž nese jedno téma, šťastné stáří, které musí děti ztvárnit a uchopit ve výtvarných dílech. Smyslem projektu je podívat se dětskýma očima na stáří a stárnutí a zjistit, jak je vnímají či jak by si je představovaly. O vítězích soutěže rozhoduje odborná porota, ve které zasedají odborníci, zástupci vyhlašovatelů a partnerů projektu. Garanci nad soutěží má a předsedou odborné poroty je akademický malíř Kristian Kodet. Odborným garantem pro hodnocení prací fotografických je fotograf prof. Mgr. Jindřich Štreit. Porota hodnotí především nápad, zpracování a uměleckou úroveň díla; u fotografií především nápad.  VOŠS ve své Galerii Svět vystavila v měsíci říjnu 2016 práce dětí, které se zapojily do sedmého ročníku této celostátní výtvarné soutěže. Studenti si tak připomněli Den seniorů, který připadá vždy na 2. října daného kalendářního roku. Výstavu jsme zorganizovali ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
 • Radost (2016) – v září jsme se radovali z díla naší bývalé studentky Pavly Vlachové. Autorka předvedla, jak je všestranně nadaná. Při vernisáží 15. září 2016 posluchačům sdělila, že výrobky tvoří pro radost druhých. Seznámili jsme se s jejími kresbami, fotografiemi, technikami pergamano, Shabby – chic aj. Krásná byla keramika a jiné rukodělné výrobky, které jsme umístili do prosklených vitrín. Pavla nás pozvala na zámek Linhartovy, kde vystavuje právě v tomto období své fotografie. Výstava umocnila vzpomínku na radostné léto, i když před námi již byl podzim.
 • Sigmund Freud: Odhalení 21. století (2016) – výstavu jsme připravili ve spolupráci se Společností Sigmunda Freuda Příbor a Rakouským kulturním fórem v Praze. Jednotlivé banery provedly návštěvníka etapami života významného lékaře, psychologa, zakladatele psychoanalýzy a rodáka našeho kraje.
 • Vidíme to barevně(2016) – Jsme dospělé děti s mentálním či kombinovaným handicapem nebo s poruchami autistického spektra, které v sociálně terapeutických dílnách centra STONOŽKA malují hodně barevně. Své obrázky také lepí z kousků kachliček. Vznikají tak mozaikové obrazy, aby byla Ostrava pěknější a barevnější. To nás baví… SPOLEČNĚ A BAREVNĚ! I v tomto případě vernisáž doprovázel společný workshop uživatelů STONOŽKY a studentů naší školy.
 • Já a pastelka(2016) – Honza Šádek pro svou tvorbu užívá pastelku. Vznikají úžasná díla s důrazem na detail, o kterých mladý umělec umí krásně vyprávět.  Při workshopu také maloval. Podpořit ho přišli kamarádi z Renarkonu.
 • Svět očima dětí (2015) – v galerii Svět jsme vystavili dílka malých i větších umělců, kteří navštěvují kroužky keramiky a výtvarné výchovy ve SVČ Korunka v Ostravě-Mariánských Horách. Díla, která vystavili, sami navrhli a poté zpracovali.
 • Jsem pěstoun(2015) – Nadační fond J&T organizuje v rámci kampaně Hledáme rodiče výstavu fotografií Jsem pěstoun. Putovní výstava velkoformátových portrétů pěstounů veřejnosti přibližuje prostřednictvím konkrétních příběhů život pěstounských rodin a ukazuje, že pěstounské péči se věnují muži a ženy různých profesí, věku i vzdělání.
 • Být nablízku(2015) –  výstava 24 černobílých fotografií, které přiblížily práci nemocničních kaplanů. Autor fotografií – Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí (2010) a za soubor Stáří (2011), držitel 1. místa ve fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor Boží služebníci.
 • Afrika snů(2015) – výstava představila veřejnosti fotografie pořízené v průběhu cesty Jižní Afrikou, kterou uskutečnil v květnu 2014 Jaroslav Prokop fotograf, zřizovatel a ředitel AVR ART soukromé střední umělecké školy. Navštívil Zambii, Zimbabwe, Botswanu, Namibii a JAR a ujel neuvěřitelných 5600 km. Své putování nazval Po stopách Dr. Emila Holuba.
 • Obrazy rodičovství (2015)– rodina, rodičovství – velká témata, kterými se zabývá sociální práce. Ten, kdo ji má a je funkční, má obrovské štěstí. Rodina a rodičovství k sobě neodmyslitelně patří. To byly hlavní důvody, proč jsme přijali další nabídku z Centra pro rodinu a sociální péči k uspořádání výstavy Obrazy rodičovství. Výstava, která k nám doputovala, doplnila naši prorodinně zaměřenou odbornou konferenci a poukázala na biologickou podstatu rodičovství. Přímí účastníci výstavy si mohli projít jednotlivými fázemi rodičovství a znovu nebo i poprvé si uvědomit význam změn, kterými rodič nebo dítě v průběhu svého vývoje prochází. Autorem výstavy je Centrum pro rodinu a sociální péči. Je to výsledek týmové spolupráce. Příprava výstavy trvala dva roky. Jedním z autorů je nám již známá paní Lucia Petrůjová.
 • Zločin a oběti (2015) – Bílý kruh bezpečí zapůjčil škole výstavu prezentující svou činnost. Hodnotné byly zejména reálné příběhy ze života. Studenti v rámci otevření výstavy besedovali se zástupcem ostravské pobočky BKB o aktuálních otázkách, které Bílý kruh bezpeční řeší. 
 • Rodina(2014) – Centrum pro Rodinu a sociální péči 20 let své činnosti oslavilo u příležitosti roku Rodiny mj. i výstavami s prorodinnou tematikou. A tak se k nám opět dostaly nádherné fotografie paní Lucie Petrůjové spolu s fotografiemi pana profesora Jindřicha Štreita a pana Oldřicha Kučery.
 • Všechny cesty vedou do Říma(2014) – studenti předvedli fotografie ze své studijní cesty do Itálie. V hledáčku jejich objektivu byly pamětihodnosti, sociální problémy a italská ulice. Nejlepší fotografie byly oceněny. Atmosféru vernisáže podtrhla pizza, cappuccino, další italské pochutiny a situační scénka studentů domovské střední školy.
 • Květ v kontuře (2014) – studentka kombinovaného studia paní Marcela Losová vystavila své práce a kolegům ze studijní skupiny prezentovala techniku tvorby - konturu, kterou si v rámci workshopu mohli sami vyzkoušet.
 • Děti patří do školy (2014) – škola získala právo na pořízení reprodukcí fotografií M. Nešlehové, G. Stojkova a J. Šustera, kterými autoři podpořili kambodžské školáky. Fotografie zůstaly ve sbírce školy.
 • Víkend s Kmotrem (2014) – studenti VOŠS uspořádali výstavu fotografií, prostřednictvím které prezentovali svou činnost v rámci dobrovolnictví v neziskové organizaci S.T.O.P - program Kmotr. Celou akci si připravili sami.  
 • Vídeňské ozvěny - Gustav Klimt (2014) – v rámci předmětu Filosofie a etika se studenti seznámili s malířem Gustavem Klimtem a při vernisáži mapující dílo Gustava Klimta ztvárnili secesi v dobové etudě.
 • Trojvernisáž(2013) – výstavou fotografií studentů ze studijní cesty do Anglie byl prezentován sociální systém této země; studenti opět soutěžili – nejlepší fotografie byly oceněny; dále byly představeny výtvarné práce dívek DÚM v Ostravě a neméně zdařilá byla výstava fotografií studentů ze stáže v Polsku, na Slovensku a Ukrajině.
 • Okamžiky (2013) – Lucia Petrůjová se svými fotografiemi se na VOŠS znovu vrátila. Na fotografiích zachytila okamžiky v životě lidí. Výstava se uskutečnila u příležitosti Evropského roku občanů. Vernisáž doprovodilo taneční vystoupení uživatelů z Bílé holubice.
 • Život s výzvou(2013) – poprvé u nás vystavovala paní Lucia Petrůjová z Centra pro rodinu a sociální péči. Pozitivně laděný tón fotografií dokumentoval radost uživatelů v daném okamžiku a jejich umění žít s „Výzvou“.
 • Den Země(2013) – vystaveny byly kresby dětí zaměřené na přírodu („Vstávej semínko, hoala!“), které přímo tematicky korespondovaly se Dnem Země.
 • Příběhy bezpráví(2013) – v prostorách školy jsme našli místo pro putovní výstavu (Člověk v tísni) zachycující kontrast mladých lidí, kteří se narodili do svobody a pamětníků ve válečné době.
 • Pohlednice ze Srí Lanky(2013) – fotograf Jaroslav Prokop představil nádheru Srí Lanky.
 • Šance(2012) – o Vánocích jsme dali v galerii prostor fotografiím zachycujícím život dětí z olomoucké hemato-onkologie. Byly barevné, krásné, zvláštní, pro nás děsivé, ale pro děti na fotografiích plné naděje. Museli jsme si na ně zvyknout. 
 • Zastavení v Paříži(2012) – výstava fotografií studentů VOŠS, kteří v rámci soutěže zachytili svým objektivem zajímavosti ze studijní cesty do Paříže. Mimo jiné i místní sociální problémy. Nejlepší fotografie byly oceněny z prostředků občanského sdružení Pro školu. Výstavu doplnilo vystoupení studentů domovské střední školy, kteří ztvárnili život na pařížské ulici. Fotografie pak putovaly do Alliance francaise Ostrava, kde byly vystaveny.
 • Svět podle nás(2012) – klienti Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava vystavili své kresby a v rámci vernisáže vystoupili s hudebním programem.
 • Irská krajina(2012) – své fotografie z pobytu v Irsku vystavil v galerii začínající fotograf Pavel Pabjan (+).
 • Můj sen(2012) – ve spolupráci se Společností Sigmunda Freuda (Příbor) jsme uspořádali výstavu kreseb dětí se snovou tematikou.
 • Sigmund Freud(2011) – práce studentů na dané téma v podobě plakátů v galerii vystavovila Soukromá umělecká střední škola Ave Art Ostrava-Hrabůvka. Téma Sigmund Freud vhodně doplnilo výuku předmětu Psychologie.

 

Zpracovala: Eva Zátopková 

 

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline