Přijímací řízení

Přijímací řízení

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Přijímací řízení
Headlines

Přijímací řízení

středa 29. kvě 2019 13:40

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Profil absolventa školy
Headlines

Profil absolventa školy

středa 25. duben 2018 14:52

Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechn…

Zahraniční zkušenosti
Headlines

Zahraniční zkušenosti

středa 25. duben 2018 14:52

K tradičně oblíbeným aktivitám našich studentů patří každoroční zahraniční stáže. Cílem stáží je navštívit vybran…

Galerie svět
Headlines

Galerie svět

středa 2. srpen 2017 10:11

Galerii „Svět“ chápeme jako šanci pro každého člověka, který chce ukázat, co dovede a jako místo setkávání… Hlavní č…

pozor 

Nezbytné pokyny pro studenty VOŠS pro zdárné ukončení LO 2019/2020

(18. 5. 2020)

Od 11. 5. VOŠS vytvořila podmínky pro zdárné ukončení LO 2019/2020, a to následujícím způsobem:

 • Vyučující (VUSS, učitelé předmětů, vedoucí AP apod.), zaměstnanci (studijní oddělení) i nadále se studenty všech forem vzdělávání komunikují převážně vzdáleným přístupem (e-mailem, telef., prostřednictvím třídních e-mailů apod.).
 • Mimořádnou návštěvu ve škole (škola je otevřena od 7:30 h) je potřeba si předem dohodnout vzdáleným způsobem a při vstupu do školy je nezbytné dodržet následující opatření pro VOŠ viz zde
 • Hodnocení za LO 2019/2020 bude dokončeno prostřednictvím elektronicky zadaných úkolů, které jednotliví zkoušející ohodnotí, a to ve všech třídách, ročnících a formách vzdělávání. Opravné zkoušky se již mohou konat i ve škole za dodržení hygienických pravidel. Informace k termínům naleznete zde
 • Odborná praxe pro všechny studenty – aktualizovaná pravidla naleznete zde
 • Odborná praxe studentů 1. a 2. ročníků - nová informace (18. 5. 2020) zde
 • Absolutorium se uskuteční dle již dříve nastaveného harmonogramu (nezbytnou podmínkou pro konání absolutoria je kromě odevzdané AP také zdárné ukončení hodnocení za LO 3. ročníku), za dodržení nezbytných hygienických opatření viz zde; ve vymezených prostorách a bez občerstvení. K absolutoriu si student přinese na nosiči dat patřičné prezentace a v listinné podobě AP (stačí jakákoliv vazba), a to pro vlastní využití při obhajobě.

Posudky k AP obdrží studenti elektronicky po 13. 5. 2020, a to od vedoucího AP a ze studijního oddělení za oponenta.

Termíny absolutoria:

 • 1.–4. 6. 2020     D3.A
 • 8.–9. 6. 2020     D3.C
 • 10.–11. 6. 2020 K3.D
 • 15.–17. 6. 2020    3.A
 • 18.–19. 6. 2020    3.C

Pro zdárné zvládnutí absolutoria je potřeba, aby každý student osobně odevzdal následující:

 • Studijní průkaz (zápis hodnocení a další ověření zajistí VUSS a studijní oddělení).
 • 1x pevnou vazbu AP (v listinné podobě a 1x na CD).
 • Zapůjčené knihy z knihovny, které student již nepotřebuje, pokud si nějaké knihy ještě ponechá v zápůjčce, odevzdá je oproti vysvědčení a diplomu.
 • Portfolio k absolutoriu.

Pro odevzdání uvedených materiálů jsou stanoveny termíny a vydány byly tyto pokyny – Pokud je studijní skupina mnohočetná (více jak 15 osob), rozdělí se studenti do dvou skupin, a to sami (také prostřednictvím svých zástupců), nebo z rozhodnutí VUSS. Čas, kdy se studenti v daném dni dostaví do školy, si studenti obdobným způsobem dohodnou s VUSS. Odevzdání všech materiálů se uskuteční v atriu školy.

 • Studijní skupina D3.A – 19. 5.
 • Studijní skupina D3.C a K3.D – 26. 5.
 • Studijní skupiny 3.A a 3.C – 27. 5.

Předání diplomů a vysvědčení se uskuteční v následujících termínech (nepředpokládá se přítomnost rodinných příslušníků; bude dále upřesněno):

- 12. 6. 2020 budou předány diplomy a vysvědčení a případná ocenění studentům dálkové a kombinované formy vzdělávání.

- 24. 6. 2020 budou předány diplomy a vysvědčení a případná ocenění studentům denní formy vzdělávání.

 • Pracovní povinnost studentů sociálních oborů

Vláda z podnětu MŠMT zrušila s účinností od 11. května 2020 uložení pracovní povinnosti studentům v zařízeních k zajištění péče v zařízeních sociálních služeb. Spolupráce se zařízením může případně pokračovat na dobrovolné bázi.

Všem, kteří jste pracovali v době krize na této bázi nebo jakkoli jinak pomáhali, velmi děkujeme.

Výňatek z materiálu Ochrana zdraví a provoz VOŠ v období do konce šk. roku 2019/2020:

 • Při vstupu do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář najdete na našem webu v odkazu na zmíněný materiál nebo ho získáte na vrátnici při vstupu do školy).
 • Škola je zpřístupněna pouze studentům.
 • Studenti mají povinnost dodržovat hygienická opatření.
 • Vstup do školy je možný pouze se 2 rouškami (z toho 1 je rezervní). Nezbytný je sáček na uložení použité roušky). U vrátnice je k dispozici nádoba na kontaminovaný odpad.
 • Škola má právo vymezit prostory, ve kterých se studenti budou pohybovat.
 • Ve škole se nevytvářejí velké skupiny osob. Max. přípustný počet osob ve skupině je 15 osob. Mezi osobami je potřeba dodržovat 2 m odstupy.
 • Na WC je dezinfekce a papírové ubrousky.
 • Škola má místnost pro případnou izolaci. Lze v případě podezření na nákazu měřit teplotu.
 • Nezbytné je pravidelné větrání místností a průběžná dezinfekce. Uvedený materiál řeší i případný provoz v učebně (pokud budou studenti vzděláváni, zkoušeni apod. v učebně; vyučující si předem vyzvedne dezinfekci (popřípadě zkontroluje, zda jí je dostatek) pro ošetření rukou studentů, ti si je ošetří po vstupu do učebny a po každém konzultačním aj. bloku).
 • V učebně se nemusí nosit roušky, jen při skupinové práci. Mimo učebnu ano.
 • Škola si vede evidenci o docházce.
 

 

 

http://studujvoss.cz/

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=396

https://drive.google.com/file/d/1FeFIF-2mk9wuoRgDKjQFS3pXxVzby7FH/view

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=358

Aktuality

Čas na sebevzdělávání

Čas na sebevzdělávání

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb a MPSV, oddělení koncepce sociálních služeb naší škole poskytločtyři vzdělávací filmy, které byly vytvořeny v rámci projektu MPSV "Život jako každý jiný", který…

Číst více

Stalo se

Hospicová péče zaujala

Již tradičně v lednu organizuji pro studenty naší školy mini seminář na aktuální – zajímavé téma. Pro letošek jsem zvolila téma…

Číst více