Přijímací řízení

Přijímací řízení

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Přijímací řízení
Headlines

Přijímací řízení

středa 29. kvě 2019 13:40

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Profil absolventa školy
Headlines

Profil absolventa školy

středa 25. duben 2018 14:52

Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechn…

Zahraniční zkušenosti
Headlines

Zahraniční zkušenosti

středa 25. duben 2018 14:52

K tradičně oblíbeným aktivitám našich studentů patří každoroční zahraniční stáže. Cílem stáží je navštívit vybran…

Galerie svět
Headlines

Galerie svět

středa 2. srpen 2017 10:11

Galerii „Svět“ chápeme jako šanci pro každého člověka, který chce ukázat, co dovede a jako místo setkávání… Hlavní č…

pozor 

Nezbytné pokyny pro studenty VOŠS pro následující dny

(aktualizováno 1. 4. 2020)

v návaznosti na mimořádná opatření

Vyučující jednotlivých předmětů budou se studenty všech forem vzdělávání komunikovat prostřednictvím třídních e-mailů. Jiný způsob výuky se prozatím nepředpokládá. Zadáno bude samostudium a dílčí úkoly ke zdárnému ukončení LO. V této souvislosti vybízíme k zodpovědnému plnění. Vyučující se řídí krizovým plánem školy.

Odborná praxe – v současné době je i v této oblasti potřeba respektovat mimořádná opatření, proto studenti nebudou docházet na odbornou praxi a na pracovištích se řádně omluví. Informace pro studenty denní formy vzdělávání, lze aplikovat i v rámci dobrovolnictví u ostatních studentů. 

Informace k vypořádání odborné praxe naleznete zde.

Hodnocení za LO 2019/2020 bude provedeno prostřednictvím elektronicky zadaných úkolů, které budou jednotlivými vyučujícím ohodnoceny, a to ve všech ročnících, třídách, formách apod. Pro zajištění plynulého splnění tohoto nelehkého úkolu - dbejte prosím, pokynů jednotlivých vyučujících. Informace k termínům naleznete zde.

Absolventské práce:

  • 3. ročníky – dokončují absolventské práce (komunikují s vedoucími elektronicky) ve stanoveném režimu. Práce je nutné odevzdat nejpozději do 31. 3. 2020 do systému http://eskola.voss-ova.cz/ . Podrobnější pokyny pro přihlášení do systému naleznete zde
  • 2. ročníky – volí si téma AP do 30. 4. Pokud si někdo ještě nenašel vedoucího AP, kontaktuje Mgr. M. Holaňovou michaela.holanova@voss-ova.cz.

Studenti konající komisionální zkoušky jsou v řešení a budou adresně informováni. Termín pro komisionální zkoušky je prodloužen do 24. 4. 2020.

Studijní oddělení VOŠS

pozor 

PRACOVNÍ POVINNOST STUDENTŮ DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(aktualizováno 17. 3. 2020)

Vláda ČR dne 13. 3. 2020 usnesením uložila pracovní povinnost pro studenty denní formy vzdělávání (viz přiložené dokumenty). Dne 17. 3. 2020 uložil zřizovatel školy (KÚ MSK) VOŠS vyhotovit seznamy studentů denní formy vzdělávání pro efektivní koordinaci pracovních povinností studentů s požadavky poskytovatelů, a to v návaznosti na uvedené usnesení vlády. Koordinátorem napojení studentů na poskytovatele sociálních služeb bude Mgr. Irena Drijáková, DiS. (irena.drijakova@msk.cz; +420 721 461 199).

příloha - doporučený postup

příloha - sb. zákonů

http://studujvoss.cz/

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=396

https://drive.google.com/file/d/1FeFIF-2mk9wuoRgDKjQFS3pXxVzby7FH/view

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=358

Aktuality

Spolu to dáme

Spolu to dáme

Pro informaci uvádíme, že Moravskoslezský kraj spustil portál „Pomáháme si navzájem v Moravskoslezském kraji – Spolu to dáme“, který najdete na adrese https://spolu.msk.cz/.     Jednotlivci i organizace zde…

Číst více

Stalo se

Hospicová péče zaujala

Již tradičně v lednu organizuji pro studenty naší školy mini seminář na aktuální – zajímavé téma. Pro letošek jsem zvolila téma…

Číst více