Přijímací řízení

Přijímací řízení

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Přijímací řízení
Headlines

Přijímací řízení

středa 29. květen 2019

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

VOŠKA VE 3D
Headlines

VOŠKA VE 3D

čtvrtek 2. srpen 2018

Prohlédněte si školu v nové virtuální prohlídce     …

Profil absolventa školy
Headlines

Profil absolventa školy

středa 25. duben 2018

Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechn…

Galerie svět
Headlines

Galerie svět

středa 2. srpen 2017

      Galerii „Svět“ chápeme jako šanci pro každého člověka, který chce ukázat, co dovede a j…

pozor 

NEZBYTNÉ INFORMACE PRO STUDENTY(21. 10. 2021) 

  • 25. a 26. října neprobíha vyučování, ředitelka školy vyhlásila volné dny.  Škola je uzavřena na základě doporučení Krajské epidemiologické komise a zřizovatele vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v MSK.
  • Výuka na dálkové formě studia se z 26. 10. překládá na 4. 11.
  • Odborná praxe 3. roč. ve dni 25. 10. se koná.
  • Ve škole platí aktuální opatření v souvislosti s Covid-19. Každá osoba pohybující se ve škole je povinna si ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, ochranným prostředkem bez výdechového ventilu např. FFP2 viz aktuální opatření MZd (existují výjimky – zdravotní a také konzumace potravin a nápojů.
  • Studenti (aj. osoby) mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve společných prostorách i ve výuce, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 m. Totéž platí pro zkoušky.
  • Na odborných pracovištích se studenti řídí pravidly právnických nebo fyzických osob platných vždy pro dané pracoviště. 

     vedení VOŠS

http://studujvoss.cz/

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=396

https://drive.google.com/file/d/1FeFIF-2mk9wuoRgDKjQFS3pXxVzby7FH/view

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=358