Přijímací řízení

Přijímací řízení

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Přijímací řízení
Headlines

Přijímací řízení

středa 29. kvě 2019 13:40

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Profil absolventa školy
Headlines

Profil absolventa školy

středa 25. duben 2018 14:52

Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechn…

Zahraniční zkušenosti
Headlines

Zahraniční zkušenosti

středa 25. duben 2018 14:52

K tradičně oblíbeným aktivitám našich studentů patří každoroční zahraniční stáže. Cílem stáží je navštívit vybran…

Galerie svět
Headlines

Galerie svět

středa 2. srpen 2017 10:11

      Galerii „Svět“ chápeme jako šanci pro každého člověka, který chce ukázat, co dovede a j…

pozor 

NEZBYTNÉ INFORMACE PRO STUDENTY(23. 11. 2020)

  • 30. 11. 2020 se uskuteční dle rozpisu absolutorium v náhradním termínu.
  • Odborná praxe - 3. ročníky dokončují souvislou odbornou praxi (nebo pracovní činnosti, výpomoci, dobrovolnictví – do 27. 11. 2020.); od 30. 11. 2020 nastupují na průběžnou odbornou praxi dle původního rozvrhu vyučovacích hodin v pondělky (nebo pokračují v pracovních činnostech, výpomocích nebo dobrovolnictví). 2. ročníky konají průběžnou odbornou praxi dle původního rozvrhu vyučovacích hodin v pátky. Studenti využívají každou příležitost konat odbornou praxi (aj. vyjmenované činnosti), která je jim nabídnuta - všechny odvedené (potvrzené) hodiny budou přepočítány na odbornou praxi. Studenti zatím účelem komunikují se svými učiteli OPS. Činnosti dokončují také studenti pracující ve státním zájmu (materiály ke studiu jim budou zasílány elektronicky; studenti 3. ročníku jsou omluveni v prezenční výuce). 
  • 1. 12. 2020 začíná prezenční výuka a distanční výuka závěrečných ročníků (3.A, D3.A, D3.C), a to dle rozvrhu vyučovacích hodin (viz web, kde je rozlišení, zda se jedná o dist. výuku nebo prezenční výuku ve třídě). Taková výuka poběží do 18. 12. 2020. Některé předměty budou vyučovány distančně (ty, kde je zvýšené riziko nákazy). 21. a 22. 12. bude vedena jen distanční výuka; možné jsou individuální konzultace, a to po domluvě. Dle centrálních pokynů budou ve škole dodržována bezpečnostní opatření (měření teploty při vstupu do školy, roušky, rozestupy, mytí rukou a pravidelné větrání).
  • Pro ostatní studenty (1. a 2. ročníku) všech forem prozatím platí distanční výuka dle výše uvedeného rozvrhu vyučovacích hodin, a to do odvolání.
  • HODNOCENÍ ZA ZIMNÍ OBDOBÍ - informace zde

vedení VOŠS

http://studujvoss.cz/

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=396

https://drive.google.com/file/d/1FeFIF-2mk9wuoRgDKjQFS3pXxVzby7FH/view

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=358

Aktuality

Potraviny potřebným

Potraviny potřebným

Potraviny potřebným  Potravinová banka v Ostravě děkuje VOŠS za projevenou ochotu, štědrost a aktivní zapojení do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se také letos konala při příležitosti Mezinárodního…

Číst více

Stalo se

Evropský den jazyků

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem 22. září 2020 jsme si připomněli, že měsíc září patří i cizím jazykům. Evropský…

Číst více