Informace o předmětech

Seznam předmětů na VOŠS

Akreditace platná od 1. 9. 2011                                          Pro více informací klikněte na předmět.

    zkratka
 Cizí jazyk 
1 Anglický jazyk ANJ
2 Německý jazyk NEJ
3 Ruský jazyk RUJ
 Povinné předměty 
4 Sociální politika SOP
5 Právo PRA
6 Teorie a metody sociální práce TMS
7 Filozofie a etika FET
8 Sociologie SOC
9 Psychologie PSY
10 Sociálně psychologický výcvik SPV
11 Základy sociálního výzkumu ZSV
12 Zdraví a nemoc ZDN
13 Sociální patologie SPT
14 Etnické a menšinové skupiny ETN
15 Základy ekonomie ZEK
16 Korespondence KOR
17 Pedagogika PED
18 Informační a komunikační technologie IKT
19 Prezentační a komunikační dovednosti PKD
20 Seminář k absolventské práci SAP
21 Absolventská práce AP
22 Odborný seminář OSE
23 Kasuistický seminář KAS
24 Orientace v sociální síti OSS
25 Odborná praxe a supervize OPS
Povinně volitelné 
26 Občané se zdravotním postižením OZP
27 Problémy dětské populace PDP
28 Sociální práce s problémovými klienty SPP
29 Speciální pedagogické terapie TER
30 Druhý cizí jazyk CJ2
31 Gerontologie GER
32 Sociální práce s nezaměstnanými SPN
33 Mediace v sociální práci MED
34 Projektový management PCM
35 Dluhové poradenství DLU
Volitelné
36 Konverzace v cizím jazyce KCJ
37 Znaková řeč ZNŘ
38 Dobrovolnictví DOB

 

Další informace