Rozpis termínů absolutoria pro jednotlivé třídy

Volno před absolutoriem                                                       

 3. ročník dálkového studia  28. 5. 2018 –  1. 6. 2018
 3. ročník kombinovaného studia    4. 6. 2018  –  8. 6. 2018
 3. ročník denního studia   11. 6. 2018 – 15. 6. 2018

Absolutorium           

 3. ročník dálkového    4. 6. 2018 –  8.  6. 2018
 3. ročník kombinovaného studia   11. 6. 2018 – 14. 6. 2018
 3. ročník denního studia    18. 6. 2018 – 27. 6. 2018

 

Harmonogram absolutorií

 

Slavnostní vyřazení absolventů - POZVÁNKA

28. 6. 2018

 

Další informace