Výzva pro studenty 3. ročníků

Milí studenti 3. ročníků,

v loňském školním roce vyjížděli studenti 2. a 3. ročníků v rámci projektu mobility Erasmus+ na Slovensko a do Polska. I v tomto školním roce budete mít podobnou možnost. V rámci projektu mobility Erasmus+ máte možnost získat nové zkušenosti i letos. Termín výkonu stáže je shodný s Vaší souvislou praxí v měsíci listopadu. Ve kterých zařízeních bude tentokrát Vaše stáž probíhat? Na Slovensku půjde o Zariadenie pre seniorov a poradenské zařízení Edukos v Dolnom Kubíne. Oproti loňskému školnímu roku došlo ke změně – Detský domov nahrazuje Edukos. V Polsku se bude jednat již tradičně o MOPS (náš úřad) a dvě zařízení, která pracují s duševně nemocnými – Wiez a Byc Razem.

Prosíme zájemce, ať se nejpozději do 9. září 2016 hlásí u Mgr. Soni Lenobelové a Mgr. Hany Levé v kabinetě č. 342.

Hana Levá

31. srpna 2016

Pin It